TSH – נוגדנים (בדם)

(.Thyroid Block Ab = (TB-Ab (קוד בדיקה: 44449)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מחלה אוטואימונית של בלוטת התריס המאופיינת בנוכחות נוגדנים עצמיים נגד מרכיבים שונים של בלוטת התריס.

נוגדני Thyroid Blocking Antibodies (TB-Ab), הם נוגדנים נגד הקולטן להורמון ה-TSH שמעכבים את פעילות הקולטן. עקב קשירתם לקולטן הם מעכבים את הייצור וההפרשה של הורמוני התריס ומובילים לתת-פעילות של הבלוטה (היפותירואידיזם) על רקע אימוני.

הבדיקה משמשת במקרים בהם לאחר הערכה ראשונית יש חשד למחלה אוטואימונית של בלוטת התריס המתבטאת כתת-פעילות של הבלוטה.

הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימת דם שנלקחה מהווריד.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online