תירואיד פראוקסידאז - נוגדנים (בדם)

Thyroid Peroxidase = TPO (קוד בדיקה: 6373)

עדכון אחרון 20.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון מחלות של בלוטת המגן (התריס).

סקירה

בבדיקה זו נבדקת נוכחותם של נוגדנים לאנזים תירואיד פראוקסידאז (TPO). לאנזים זה יש תפקיד חשוב בייצור הורמוני בלוטת התריס. בנוכחות הנוגדנים תיתכן הפרעה בייצור הורמוני הבלוטה.

אלו הם נוגדנים אוטואימוניים, אשר נוצרים על ידי מערכת החיסון כאשר אינה מבחינה בין מרכיבים של הגוף עצמו ובין גורם חיצוני. כתוצאה מכך הנוגדנים פועלים נגד תאי הגוף.

נוגדנים אלה גורמים לתהליך דלקתי של בלוטת התריס, שתוצאותיו הן הרס רקמות והפרעת תפקוד. הפרעה זו יכולה לגרום ליתר פעילות או לתת-פעילות של בלוטת התריס.

נוגדנים אלו מזוהים בעיקר במחלות כמו המחלה על שם גרייב (Grave's) והמחלה על שם האשימוטו (Hashimoto).

זיהוי הנוגדנים בדם אינו מעיד בהכרח על הפרעה בתפקוד בלוטת התריס. במקרה של זיהוי כזה יש לעקוב אחר התפתחות סימפטומים הקשורים להפרעה בבלוטה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הבדיקה היא בחינם.

הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.

לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.

יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוליים או ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

תיתכן תוצאה שתצביע על ערכים גבוליים או ערכים גבוהים מהרמה התקינה, גם ללא הפרעה בתפקוד בלוטת התריס וללא תלונות כלשהן מצד הנבדק. במקרה כזה יש לעקוב אחר התפתחות סימפטומים הקשורים להפרעה בבלוטה.

כמו כן, בדיקה תקינה אינה שוללת את אפשרות קיומה של מחלה.

במקרה של ערכים גבוליים (Borderline) יייתכן ויהיה צורך לחזור על הבדיקה.

ערך גבוה (שאינו תקין) יכול להצביע על קיומן של מחלות אוטואימוניות של בלוטת המגן, כגון המחלה על שם האשימוטו (Hashimoto) והמחלה על שם גרייב (Grave's).

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online