מאקטב התיארואיד - נוגדנים (בדם)

(Thyroid Stimulating Ig (=TSI (קוד בדיקה: 4445)

עדכון אחרון 20.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

בדיקה להערכת נוגדנים המפעילים את בלוטת התריס (Thyroid Stimulating Immunoglobulins).

באלו מצבים מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה משמשת במצבים הבאים:

  • בחשד ל-thyrotoxicosis במטופלים עם תסמינים קליניים השנויים במחלוקת, על מנת להימנע לדוגמה מסריקות רדיו-איזטופיות של הבלוטה בנשים הרות או מיניקות.
  • אבחון של מחלת Graves הנחשדת קלינית אך עם תפקודים תקינים של הבלוטה.
  • קביעת הסיכון להיפרתירואידיזם או ל-thyrotoxicosis של העובר במקרה של היריון של אישה עם מחלת Graves פעילה או כזו שהייתה בעבר.
  • אבחון של thyrotoxicosis בהיריון, לעומת תסמינים של הטרימסטר הראשון או ביטוי של מחלת Graves חוזרת.
  • הערכה של הסיכון לחזרה של מחלת Graves לאחר טיפולים בתכשירים אנטי-תירואידיים.
  • קביעה של דרגת המחלה.
  • הבדיקה יכולה להידרש כאשר מוצאים לנבדק רמות בלתי-נורמאליות של TSH או של T4 או תסמינים הנובעים מרמות גבוהות או נמוכות הורמוני הבלוטה, או בנוכחות של toxic multinodular goiter.
  • בדיקת רמת TSI יכולה להתבקש גם עבור מטופלים עם Graves' hyperthyroidism תת-קלינית, או במקרים של מטופלים עם unilateral ophthalmopathy.
  • מטופלים המועמדים לטיפול עם תכשירים אנטי-תירואידאליים עלולים לא להגיב לטיפול זה אם רמת TSI בדם גבוהה משמעותית. לכן חיוני במקרים אלה למדוד את רמת TSI.

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימת דם שנלקחה מהווריד.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

תוצאה מוגברת של TSI יכולה להעיד באופן מובהק על נוכחות מחלת Graves, אך באופן לא שכיח על Hashimoto toxicosis בה יש פעילות מוגברת של בלוטת התריס הנגרמת מדלקת הקשורה ל-Hashimoto’s thyroiditis, המתבטאת בבלוטת תריס נפוחה עם פעילות מופחתת (היפותירואידיזם) של הבלוטה לעתים.

רמות גבוהות של TSI נמצא בתרחיש של neonatal thyrotoxicosis כאשר לוולד יש רמה גבוהה של הורמוני תירואיד בלידה בגלל מפגע של התירואיד באם, אם כי מצב זה חולף בתינוק לאחר טיפול.

רמות לא תקינות של TSI נמצא ב-toxic multinodular goiter, בו מוצאים בבלוטה התפוחה nodules המייצרים רמה מוגברת של הורמוני התירואיד.

 

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 30 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online