תרבית לשון

Tongue Culture (קוד בדיקה: 7071)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

סקירה

תרבית לשון בודקת נוכחות חיידקים, פטריות או פתוגנים אחרים שיכולים לגרום לזיהום של בלשון או חלל הפה.

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה ללא עלות שמתבצעת על דגימה מהלשון. הדגימה תילקח באמצעות מטוש ייעודי על ידי רופא, אחות או עובד מעבדה המורשה לביצוע הבדיקה.

הנחיות לבדיקה

    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online