טוקסופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Toxoplasmosis IgM (קוד בדיקה: 67772)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי הדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה.

סקירה

בבדיקה זו נמדדת רמת הנוגדנים מסוג IgM נגד טפיל הטוקסופלסמה, המתפתחים בתגובה לחדירת הטפיל לגוף.

מזוהים שני סוגים של נוגדנים נגד טפיל זה, IgM ו- IgG. נוגדן מסוג IgM הוא הנוגדן הראשון שמופיע בדם בעקבות החשיפה לטפיל וניתן לאתרו בדם בערך שבוע לאחר ההדבקה. רמתו יורדת כעבור מספר חודשים.

נוגדן מסוג IgG, המזוהה בבדיקה אחרת, מופיע בדם כמה שבועות אחרי ההדבקה ונשאר בדם לתקופה ממושכת. תפקידו לספק הגנה חלקית ארוכת טווח מפני הדבקה חוזרת בטפיל.

דרך ההדבקה השכיחה ביותר בטפיל הטוקסופלסמה היא אכילת בשר נא או לא מבושל דיו המזוהם בטפיל. דרכי העברה נוספות כוללות מגע עם צואה מזוהמת של חתולים ושתיית חלב עיזים לא מפוסטר.

25-70 אחוזים מהאוכלוסייה המבוגרת נחשפים לטפיל בשלב כזה או אחר בחייהם ומפתחים נוגדנים כלפיו.

טוקסופלסמה והריון

הבדיקה חשובה עבור נשים הרות כאשר קיים חשד למחלה, משום שהידבקות בטפיל הטוקסופלסמה במחצית הראשונה להיריון עלולה להטיל מומים בעובר. אישה שנחשפה בעבר לטפיל הטוקסופלסמה ופיתחה נוגדנים (מסוג IgG) לא נמצאת בסיכון להידבק בטפיל בעצמה או להעבירו לעובר.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל.

 

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Toxoplasmosis IgM Negative (שלילי).

תוצאה זו מעידה על היעדר הדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה.

ערכים שאינם תקינים

Toxoplasmosis IgM Positive (חיובי).

תוצאה זו מעידה על סבירות גבוהה להדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה.