אולטרה סאונד (US) דרך פי הטבעת (טרנס רקטלי) הכולל נטילת דגימת רקמה (ביופסיה) - מידע רפואי

Trans Rectal Ultra-Sound Imaging (US, Sonography) and Biopsy

עדכון אחרון 11.05.22

רופאה מייעצת: ד"ר סיגל טל

מבט כללי

הקדמה

בדיקת אולטרה סאונד (בעברית, על-קול) היא שיטת דימות העושה שימוש בגלי קול בתדר גבוה, שאינם נקלטים על ידי האוזן האנושית. במהלך הבדיקה עוברים עם מתמר (סורק ידני) על האבר הנסרק. המתמר שולח גלי קול אל אבר המטרה וקולט את הגלים המוחזרים ממנו, אלו מתורגמים בעזרת מחשב לתמונה של האבר הנסרק. כדי לשפר את חדות התמונה נמרח ג'ל מימי שקוף על גבי העור באזור שנסרק.

אולטרה סאונד היא שיטה שכיחה לאבחון גידולים, הערכת יעילותו של טיפול, בחינת זרימת הדם והערכת חסימות או היצרויות בכלי דם, הערכת מצבם של אברים פנימיים ולצורך מעקב אחר התפתחותו של עובר ברחם.

בדיקת דופלר אולטרה סאונד היא בדיקה אבחנתית להערכת זרימת הדם בכלי הדם ולמדידת כיוון וקצב זרימת הדם בזמן אמת. באמצעות הבדיקה ניתן להעריך את מצב כלי הדם לרבות עורקי וורידי הגוף והלב וכן את זרימת הדם בעוברים, בשליה, בחבל הטבור ובכלי הדם ברחם.

בדיקת אולטרה סאונד אינה עושה שימוש בקרינה מייננת ולכן בטוחה עבור ילדים ונשים הרות. לעתים, כאשר האבר הנסרק מוסתר על ידי עצם או אוויר, או שהנבדק בעל עודף משקל, לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה.

בהתאם לאברים שנסרקים תיקבע הכנה ייעודית עבור כל בדיקה.

חומר ניגוד – כן, לא, איזה?

בבדיקה זו לא נעשה שימוש בחומר ניגוד.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

על מנת לברר את טיבו של ממצא חשוד בבלוטת הערמונית תלקח דגימת רקמה (ביופסיה) ותשלח לבדיקה מעבדתית. במידה שניתן להדגים את הממצא באמצעות אולטרה סאונד יבוצע הליך נטילת דגימת הרקמה תחת הכוונה של שיטת דימות זו. הכוונת האולטרה סאונד תסייע באיתור הגוש ובהכוונת המחט.

טרם נטילת דגימת הרקמה תבוצע בדיקת אולטרה סאונד דרך פי הטבעת (טרנס רקטלי). בדיקה זו יעילה במקרים הבאים:

אם התקבלה תוצאה חריגה בבדיקת דם של הסמן לגידול בבלוטת הערמונית (בלעז, פרוסטטה. הסמן מכונה PSA).

אם בבדיקה ידנית של פי הטבעת והחלחולת (רקטום) נמוש גוש.

לקביעת המיקום והגודל המדויק של ממצא ידוע בבלוטת הערמונית כהכנה לנטילת דגימת רקמה (ביופסיה).

מהלך הבדיקה

שלבי הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במסגרת מכוני הדימות של רשת בתי החולים 'אסותא' וכן במרפאות חוץ של מרכזים רפואיים גדולים.

בשלב הראשון תבוצע בדיקת אולטרה סאונד דרך פי הטבעת שמטרתה להדגים את הממצא ממנו תלקח דגימת הרקמה. הסריקה אינה כרוכה בכאב אך החדרת המתמר עלולה לגרום לאי נוחות.

לשם ביצוע הבדיקה ישיל הנבדק את מכנסיו ותחתוניו וישכב על צדו כשברכיו מקופלות אל החזה. המתמר הרקטלי יכוסה בכיסוי חד פעמי וג'ל

שקוף על בסיס מים ימרח עליו על מנת לשפר את איכות התמונה המתקבלת. המתמר יוחדר אל פי הטבעת של הנבדק וההד שיתקבל מגלי הקול המוחזרים יעובד לתמונה באמצעות מחשב.

בשלב הבא תבוצע נטילת דגימת הרקמה. לפני תחילת ההליך ינתן לנבדק אלחוש מקומי באזור פי הטבעת.

ההליך יבוצע תחת הכוונת אולטרה סאונד. מחט הבדיקה תוחדר בהדרגתיות אל האזור ממנו יש לדגום. מהלך המחט יתוקן בזמן אמת בהתאם לתמונת האולטרה סאונד שתתקבל. לאחר הגעת המחט אל הממצא תלקח דגימת הרקמה. הליך הדגמה יבוצע מספר פעמים עד לאיסוף כמות רקמה מספקת לצורך בדיקות המעבדה.

לאחר הבדיקה

לאחר סיום הבדיקה ישהה הנבדק תחת השגחה במשך כשעה.

תוצאות הבדיקה תהינה מוכנות תוך כשבועיים.

אזהרות והנחיות

הנחיות מדויקות ינתנו לנבדק לפני הבדיקה עצמה.

יום או יומיים לאחר הבדיקה תתכן הופעת דם בשתן או בצואה.

בכל מקרה של עלית חום הגוף יש להודיע לרופא המטפל בהקדם.

תזונה

אין מניעה להמשיך בתזונה רגילה לפני בדיקה זו.

תרופות

ניתן לצרוך תרופות מרשם כרגיל.

נבדקים המטופלים בתרופות נוגדות קרישה ('מדללי דם') יקבלו הנחיות פרטניות טרם ביצוע הבדיקה.

דגשים לנבדק

  • יש להצטייד בהפניה מרופא.
  • יש להביא תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה).
  • יש להצטייד באישור ממרכז יעוץ ודימות, התחייבות או טופס 17.
  • יש להביא צילומים קודמים של איזור הבדיקה (לא בהכרח US).
  • נבדקים המטופלים בתרופות נוגדות קרישה ('מדללי דם') יקבלו הנחיות פרטניות טרם ביצוע הבדיקה.
  • בדיקה זו תבוצע תחת אלחוש מקומי.

תוצאות

הממצאים יבדקו על ידי רדיולוג מומחה והתוצאה המפוענחת תימסר לנבדק תוך מספר ימים.

כאשר הבדיקה מתבצעת בבית החולים 'אסותא', עם סיומה יקבל הנבדק קוד וסיסמה לאתר האינטרנט של 'אסותא' על מנת שיוכל לקבל את תוצאות הפענוח של הבדיקה מהבית, בלי צורך להגיע שוב למערך הדימות.

במרבית המקרים ישלח הפענוח ישירות גם לרופא המפנה ב- 'מכבי שרותי בריאות'.

משמעות התוצאות

נטילת דגימת רקמה מבלוטת הערמונית תסייע בקביעת המתווה הטיפולי הנדרש. בהתאם לממצאים שיועלו בבדיקה זו יופנה הנבדק לקבלת טיפול רפואי מתאים עבור מצבו הרפואי.