אוריאה (בדם)

Urea (B) (קוד בדיקה: 4520)

עדכון אחרון 12.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת תפקוד הכליות.
  • הערכת מאזן הנוזלים בגוף.

סקירה

השינן (אוריאה) הוא תוצר פירוק של חלבון. השינן מיוצר בכבד ומופרש מהגוף בשתן. הפרעה בתפקודי הכליות תגרום לעלייה ברמת השינן בדם. עם זאת, הסיבה השכיחה ביותר לעליית רמתו בדם היא התייבשות.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות. במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • לקות בתפקוד הכליות.
  • התייבשות, מתן משתנים, אי ספיקת לב ומצבי דחק.
  • סיבות נוספות כוללות דימום למערכת העיכול ומצבים בהם יש פירוק מוגבר של חלבון כמו אוטם שריר הלב או כוויות.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מחלת כבד מערכתית (מפושטת).
  • תת-תזונה.

תרופות עשויות להשפיע על רמת השתן בדם.

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online