תרבית שתן

Urine Culture (קוד בדיקה: 7086)

עדכון אחרון 21.03.19

מבט כללי

מבט כללי
מטרת הבדיקה
אבחון הגורם לזיהום בדרכי השתן
הערכת רגישות החיידקים המזהמים לאנטיביוטיקה

סקירה
השתן הוא נוזל סטרילי. צמיחת חיידקים בשתן מעידה על תהליך זיהומי.
בבדיקה זו מונחת דגימת השתן על קרקע מזון מיוחד על מנת לאפשר צמיחה של חיידקים או פטריות הנמצאים בשתן. על פי מספר מושבות החיידקים שיצמחו ניתן להעריך את מספר החיידקים בתרבית. בנוסף בוחנת הבדיקה את רגישות החיידקים לאנטיביוטיקה, על מנת להתאים לנבדק טיפול אנטיביוטי יעיל נגד זיהום, במידה שמתגלה כזה.
בקרב נשים זיהומים בדרכי השתן הם שכיחים יותר. זיהום דרכי השתן אצל נבדקים ממין זכר מעוררת חשד לחסימה או למצב תחלואי אחר במערכת השתן.
בדרך כלל יש לקחת תרבית שתן לפני תחילת הטיפול האנטיביוטי.
הדגימה עלולה להיחשף בעת נטילתה לזיהום ממקור חיצוני, בדרך כלל מאזור הסמוך לפתח השופכה (קונטמינציה). הדבר שכיח בעיקר אצל נשים. במצב זה יכול לצמוח בתרבית חיידק שמקורו מאזור הערווה ולא מנוזל השתן, או שיצמח יותר מחיידק אחד.
בדיקה שגרתית לנשים בהריון
מקובל לבצע את הבדיקה לנשים סמוך לכניסה להיריון או בתחילתו, על מנת לאפשר גילוי מוקדם של זיהום בדרכי השתן.
אצל נשים בהריון, נוכחות חיידקים בשתן מחייבת טיפול גם בהיעדר סימפטומים של זיהום בדרכי השתן, מחשש לפגיעה בעובר.

אודות הבדיקה

הבדיקה מבוצעת על דגימת שתן שנותן הנבדק.

הנחיות ומידע

הכנות לבדיקה
בדרך כלל יש לקחת תרבית שתן לפני תחילת הטיפול האנטיביוטי.


הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

  • מומלץ לתת שתן ראשון של בוקר.
  • עליך לנקות היטב את אזור מתן השתן לפני מתן הדגימה באמצעות מים וסבון או באמצעות מגבון לח.
  • לנשים מומלץ לפסק את השפתיים החיצוניות של הנרתיק טרם מתן הדגימה.
  • יש לתת שתן מאמצע הזרם, כלומר לתת תחילה שתן לאסלה ואחר כך לתוך הכלי סטרילי הניתן במעבדה או במרפאת הרופא.

תוצאות

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית.


ערכים שאינם תקינים


Positive, תרבית חיובית.


הסבר לתוצאות
באופן תקין השתן עקר ואינו מכיל חיידקים או מזהמים אחרים.
בתרבית שלילית אין עדות לצמיחה של חיידק או מזהם שמקורו בשתן. תיתכן צמיחת מספר קטן של חיידקים מקונטמינציה (זיהום הדגימה ממקור חיצוני). התרבית מוגדרת שלילית אם אין צמיחה תוך 24-48 שעות או אם צמחה של כמות קטנה של חיידקים.
בתרבית חיובית התגלתה צמיחה של חיידק או מזהם שמקורו בשתן. צמיחה של יותר מחיידק אחד בדגימה לרוב מציינת זיהום הדגימה ממקור חיצוני.
תרבית חיובית מחייבת פנייה לרופא.