נפח שתן

Urine Volume (קוד בדיקה: 7777)

עדכון אחרון 12.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

מדידה של נפח השתן תבוצע כחלק מכל בדיקה שמודדת כמות של חומר מסויים המופרש בשתן במהלך 24 שעות.

הבדיקה תבוצע גם כאשר מטופל מתלונן על מתן שתן בכמות גבוהה מהרגיל.

סקירה

בבדיקה זו נמדדת כמות השתן שהופרשה במשך יממה אחת. הטווח התקין הוא בין 800 ל- 2,000 מיליליטר (מ"ל) ביממה, בהנחה שצריכת הנוזלים תקינה (כ-2 ליטר (2,000 מיליליטר) נוזלים ביממה).

אודות הבדיקה

בבדיקה זו מתבקש הנבדק לאסוף את כל כמות השתן המופרשת במשך 24 שעות.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

במרבית המקרים לא נדרשת הכנה מיוחדת. אם יש צורך בהפסקה של נטילת תרופות מסויימות לפני הבדיקה, יציין זאת הרופא המפנה לביצוע הבדיקה.

משך הבדיקה

24 שעות.

הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

  • יש לבצע את האיסוף רק במיכל נקי הניתן במעבדה או בתחנת האיסוף.
  • את השתן הראשון בבוקר יש להטיל לאסלה ולהתחיל את האיסוף רק לאחר מכן. יש לאסוף לתוך המיכל את כל השתן במשך כל היום והלילה (במהלך 24 שעות). את מנת השתן הראשון בבוקר למחרת יש לאסוף גם כן לכלי האיסוף. בכך מסתיים האיסוף.
  • במשך כל תהליך האיסוף יש לשמור את מיכל השתן בקירור.
  • יש להביא את מיכל השתן למעבדה מיד לאחר סיום תהליך האיסוף, כשהוא סגור היטב.

תוצאות

ערכים תקינים

נמצאים בטווח בין 800 ל-2,000 מיליליטר (מ"ל) שתן במשך 24 שעות.

ערכים שאינם תקינים

ערכים מעל או מתחת לטווח התקני.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • התייבשות.
  • צריכה מועטה של נוזלים.
  • מחלות כליה מסויימות.
  • איסוף לא שלם של כלל נפח השתן שהופרש במהלך היממה.

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus) כלייתית או מרכזית.
  • סוכרת.
  • צריכה מרובה של נוזלים.
  • מחלות כליה מסויימות.
  • נטילת תרופות משתנות.