VMA לתינוקות (בשתן)

VMA (U) Babies (קוד בדיקה: 45850)

עדכון אחרון 17.05.22

מבט כללי

הבדיקה

בדיקה לרמות חומצה ונילמנדלית (VMA) בשתן.

הבדיקה מתבצעת לצורך אבחון שאתות נוירואנדוקריניות כמו נוירובלסטומה בעיקר בילדים, ופאוכרומוציטומה בילדים ובמבוגרים.

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימת שתן טרייה של תינוק.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
  • הבדיקה מיועדת לתינוקות בלבד.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה, לקבלת הנחיות וחומר לבדיקת VMA בשתן.
  • איסוף של 4 שעות.
  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה. איסוף של 4 שעות.
  • יש להעביר את הדגימה למעבדה ביום נטילתה.

תוצאות

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 24 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות ב-online