תאי דם לבנים - ספירה מבדלת (בדם) - מקבץ בדיקות

White Blood Cell Differential Count (קוד בדיקה: 5005)

עדכון אחרון 20.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון הגורם לתהליך זיהומי.
  • סיוע באבחון מחלות מוח העצם.

סקירה

תאי הדם הלבנים (White blood cells או בקיצור WBC) מורכבים מחמישה סוגים. לכל אחד מסוגי התאים תפקיד מעט שונה בהגנה על הגוף מפני זיהומים. דיפרנציאל, או ספירה מבדלת, מודדת את היחסי של כל תת-קבוצה בכלל תאי הדם הלבנים. קבוצת הנויטרופילים וקבוצת הלימפוציטים הן המסה העיקרית של תאי הדם הלבנים, כ- 90%-75%.

בבדיקה נספרים אפוא חמשת סוגי התאים:

 1. ניטרופילים (neutrophils)
 2. לימפוציטים (lymphocytes)
 3. מונוציטים (monocytes)
 4. אאוזינופילים (eosinophils)
 5. בזופילים (basophils)

תוצאת כל אחד מחמשת סוגי התאים ניתנת גם כאחוז (%) מכלל תאי הדם הלבנים וגם כערך מוחלט (#).

היות שאחוז הוא חלק יחסי מן השלם, תוצאה המבוטאת באחוזים מושפעת בהכרח מעלייה או ירידה יחסית בסוגים אחרים של תאי הדם הלבנים. לדוגמה, עליית אחוז הניטרופילים כרוכה בירידת האחוז של שאר סוגי התאים. לפיכך נמדד גם המספר המוחלט של כל רכיב. המספר המוחלט אינו מושפע מסוגי התאים האחרים.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

התוצאות מפורטות עבור כל מרכיב בבדיקה בנפרד:

 1. נויטרופילים (neutrophils)
 2. לימפוציטים (lymphocytes)
 3. מונוציטים (monocytes)
 4. אאוזינופילים (eosinophils)
 5. בזופילים (basophils)