תרבית פצע

Wound Culture 1 Battery (קוד בדיקה: 7073)

עדכון אחרון 17.01.24

מבט כללי

סקירה

תרבית פצע בודקת נוכחות חיידקים או פתוגנים אחרים שיכולים לגרום לזיהום בפצע.

הדגימה נלקחת על ידי רופא באמצעות מטוש ייעודי.

הנחיות לבדיקה

    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online