בדיקת מיפוי קרנית - מידע רפואי

Corneal Topography (קוד בדיקה: 92025)

עדכון אחרון 28.04.22

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

הקדמה

בדיקה זו תבוצע להדגמת פני השטח של קרנית העין. בבדיקה ימדדו יכולת שבירת האור של הקרנית והמבנה שלה. כמו כן תספק הבדיקה תמונה תלת ממדית של פני הקרנית.

מטרת הבדיקה היא לבדוק את מידת קמירות שטח פני קרנית העין בנקודות שונות. באמצעות בדיקה זו ניתן לזהות בעיות בקרנית דוגמת קרטוקונוס (keratoconus). זוהי מחלה המתבטאת בעיוות של צורת הקרנית. כמו כן תבוצע הבדיקה למטרת התאמת עדשות מגע, להערכת ההתאמה לניתוחי עיניים (בפרט ניתוחים להסרת משקפיים) ולבחינת תוצאות הניתוח.

הבדיקה תבוצע באמצעות מכשיר ממוחשב המעבד את צורת הקרנית דרך חישוב החזר אור ממנה.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

הקרנית מהווה את החלק הקדמי של גלגל העין. הקרנית עשויה מחומר שקוף שמאפשר לקרני האור לחדור דרכה, להגיע את תוך גלגל העין ולהיקלט בשכבה העצבית שלה. מעבר קרני האור מהאוויר דרך החומר ממנו בנויה הקרנית גורם לשבירתן ולמיקודן ולכן הקרנית, בשילוב העדשה, מאפשרת ראיה חדה וממוקדת.

הקרנית אחראית על כ- 70% מכוח שבירת קרני האור של העין ולכן תקינותה חיונית לראייה תקינה. בניגוד לעדשה המסוגלת לשנות את מידת קמירותה על מנת להתמקד בעצמים קרובים או רחוקים, קמירות הקרנית אינה ניתנת לשינוי.

קרנית העין צריכה להיות אחידה בקמירותה, עגולה (או מעט אובלית), שקופה וסדירה. עיוותים בקרנית או חוסר סדירות שלה גורמים לפגיעה בראייה, לאסטיגמטיזם (תופעה המכונה 'צילינדר') ולקוצר ראייה. בניתוחי לייזר לתיקון הראייה 'מגלפים' את פני שטח הקרנית וכך משנים את הזווית בה היא שוברת את קרני האור.

קרנית תקינה קמורה יותר במרכזה והולכת ונהית שטוחה ככל שמתקדמים לכיוון ההיקף, כאשר הצד שפונה לכיוון האף נהייה שטוח יותר מאשר

הצד הנגדי. אצל מרבית האנשים, מפות הקרנית של שתי העיניים נראות כתמונות ראי זו של זו, עם הבדלים דקים בין שתי העיניים.

במחלת קרטוקונוס צורת הקרנית מתעוותת ובמקום צורה קעורה סדירה, מקבלת הקרנית צורה של מעין חרוט. לעתים מדובר בעיוות קל המתגלה במקרה בעת בדיקת התאמת עדשות או שהעיוות כזה שנגרמת פגיעה חמורה בראייה. בדיקת מיפוי הקרנית משמשת לאבחון עיוות זה של הקרנית ולמעקב אחר התקדמות המחלה.

לפני ניתוחי לייזר לתיקון הראייה יש לבצע סקירה של הקרנית על מנת לאבחן אי סדירות או אזורים דקים מדי שלא מאפשרים את ביצוע הניתוח. אצל אנשים עם קרנית לא סדירה אשר רוצים להשתמש בעדשות מגע יש צורך במיפוי מדויק של הקרנית כדי להתאים להם עדשות מגע מיוחדות.

מהלך הבדיקה

בדיקה זו אינה פולשנית, אינה כרוכה בכאב ואינה דורשת הכנה מוקדמת.

במהלך הבדיקה יושב הנבדק מול מכשיר המקרין טבעות אור קונצנטריות (אחת בתוך השניה) בצבעים שונים על גבי קרנית העין שלו. התמונה משתקפת חזרה אל המכשיר, שם היא נקלטת על ידי מצלמה דיגיטלית. התמונה מעובדת בעזרת תוכנת מחשב. פיזור הטבעות המוחזרות, המרחק ביניהן והעיוות של צורתן מלמדות על קמירות הקרנית ועל כוח שבירת קרני האור שלה.

אזהרות והנחיות

הנחיות מדויקות ינתנו לנבדק לפני הבדיקה עצמה.

תוצאות

אם הבדיקה בוצעה על ידי טכנאי תימסרנה התוצאות לפענוח על ידי רופא העיניים. בעזרת התוצאות יאבחן הרופא אם קיימת בעיה וימליץ על דרך הטיפול בה. במקרה של בדיקה טרם ניתוח יקבע הרופא בהתאם לתוצאות האם הניתוח אפשרי.

תוצאות הבדיקה מוצגות כמפה טופוגרפית צבעונית המבטאת את מבנה פני שטח הקרנית. למפה מקרא צבעים שמסמלים את מידת שבירת האור השונה בכל אזור. צבעים כמו כחול וסגול מצביעים על מבנה קרנית שטוח יותר וכוח שבירת קרני אור נמוך יותר, ואילו צבעים כמו אדום מצביעים על מבנה קרנית קמור יותר וכוח שבירת קרני אור גבוה יותר.

עם זאת, יתכנו שינויים בערכים שמייצגים הצבעים בין מפות שונות, גם כאשר מדובר לכאורה בצבעים זהים. לכן אין לפרש את תשובת הבדיקה על סמך מראה הצבעים בלבד.