בדיקת לחץ תוך עיני (טונומטריה) - מידע רפואי

Tonometry (קוד בדיקה: 92028)

עדכון אחרון 28.04.22

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

הקדמה

בדיקה זו תבוצע על מנת לאבחן לחץ תוך עיני גבוה אשר עלול לגרום לגלאוקומה. גלאוקומה היא מחלה המתבטאת בעליית הלחץ בתוך העין, מצב שעלול לגרום נזק לעצבים בעין.

במרבית המקרים תבוצע הבדיקה באמצעות מכשיר הנקרא 'טונומטר על שם גולדמן', אשר מורכב על מנורת סדק (slit lamp) ומודד בדרך עקיפה את הלחץ בעין. במהלך הבדיקה יצמיד הרופא את המכשיר אל העין הנבדקת. המכשיר מפעיל כוח על אזור מסוים בקרנית, עד כדי השטחה של פניה הקדמיות. מידת קמירות הקרנית ועובייה יקבעו את מידת הלחץ הנדרשת מהמכשיר על מנת להשטיח אותה. לחץ תוך עייני גבוה יתבטא במידת הקמירות של הקרנית.

לעתים תבוצע הבדיקה באמצעות מכשיר אלקטרוני או מכשיר עם זרם אוויר.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

מבנהו של גלגל העין הוא כשל כדור כמעט סימטרי אשר מחולק למספר מדורים. כל מדור מלא בנוזל ממקור שונה. תפקיד הנוזל הממלא את החלק הקדמי של גלגל העין הוא לספק חמצן ורכיבי מזון לחלק האחורי של הקרנית ולחלק הקדמי של העדשה.

הנוזל יוצר לחץ בתוך העין הנקרא 'לחץ תוך עיני' (IOP, Intraocular Pressure) ותפקידו לשמור על המבנה הכדורי של העין. מידת הלחץ תלויה ביחס בין ייצור הנוזל לבין יעילות ניקוזו.

אם נגרמת חסימה בניקוז הנוזל הוא יצטבר בעין ועלול לגרום לעליה בלחץ בגלגל העין ולהתפתחות גלאוקומה. לחץ מוגבר עלול לפגוע בעצב הראייה, לגרום לצמצום שדה הראייה ואף עלול לגרום לעיוורון.

מידת הלחץ התוך עיני שונה מאדם לאדם. ערכי הלחץ התוך עיני אינם קבועים, ומשתנים במהלך היממה ובין יום ליום. הטווח התקין המקובל הוא 10-22 מילימטר כספית. לחץ תוך עיני תקין חיוני כדי לאפשר ראיה בהירה וחדה.

מדידת הלחץ אינה מאד מדויקת ועלולה לסטות בכ- 2 מילימטר כספית לכאן או לכאן. לפיכך, מדידות הנערכות במכשירים שונים או על ידי רופאים שונים עלולות לתת תוצאות שונות. רק כאשר נמדדת סטייה גדולה מאד מהתקין מקובל להתייחס לכך כאל ערך חריג. לחץ גבוה בפני עצמו אינו מעיד על מחלה אלא מעלה חשד הדורש בירור באמצעות בדיקות נוספות.

מצב בו הלחץ התוך עיני מוגבר באופן קבוע אך אינו מלווה בפגיעה בעצב אינו מוגדר כמחלה.

על אנשים הסובלים מגלאוקומה לעבור בדיקה למדידת הלחץ התוך עיני בכל ביקור אצל רופא העיניים.

במידה שסובלים מהפרעות ראייה ומצמצום שדה הראייה יש לערוך מדידת לחץ תוך עיני ולהתאים טיפול אם נמדד לחץ גבוה. הטיפול יכול להיות תרופתי, ניתוחי או באמצעות לייזר.

מהלך הבדיקה

בדיקה זו אינה כרוכה בכאב ואינה דורשת הכנה מוקדמת. הבדיקה אורכת כ- 2 דקות אך נדרש שיתוף פעולה מצד הנבדק. אצל תינוקות ופעוטות תבוצע הבדיקה בדרך כלל תחת הרדמה.

תחילה יטפטף הרופא טיפות לאלחוש מקומי כך שחלקה החיצוני של העין יעשה חסר תחושה. דבר זה יאפשר בהמשך את הצמדת מכשיר הבדיקה לעין. הטיפות עלולות לשרוף מעט ולגרום לתחושת אי נעימות חולפת.

לאחר מכן יטפטף הרופא לעין צבע פלואורסצנטי צהוב בשם פלואורסצין. בעזרת הטונומטר יוקרן אל העין אור כחול חזק. הצבע מאפשר לרופא לעקוב טוב יותר אחר מדידת הלחץ.

באמצעות הטונומטר יגע הרופא בעין ויעלה בהדרגתיות את הלחץ שהמכשיר מפעיל על הקרנית. על גבי המכשיר תופענה שתי קשתות צהובות המשמשות להדגמת עליית הלחץ. ככל שהלחץ בעין עולה, הקשתות תקרבנה זו לזו. מידת התקרבות הקשתות תתורגם לערך מספרי.

לאחר הבדיקה

אם יזליף הרופא גם טיפות להרחבת האישונים יהיה על הנבדק לשהות במרפאה עד לחלוף השפעתן, מאחר שהן גורמות לטשטוש ראייה. לחילופין, ניתן להגיע לבדיקה עם מלווה אשר יחזיר את הנבדק לביתו מיד לאחר הבדיקה.

אזהרות והנחיות

הנחיות מדויקות ינתנו לנבדק לפני הבדיקה עצמה.

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לאחר הבדיקה.

התוצאות ניתנות כשני ערכים, ערך אחד עבור כל עין. אם ימדד לחץ תוך עיני גבוה או שתחול החמרה בהשוואה למדידה קודמת יותאם לנבדק הטיפול המיטבי למצבו, שמטרתו הורדת הלחץ.

מדידה חד פעמית של לחץ תוך עיני גבוה אין משמעותה מצב מחלה אך מעלה חשד לבעיה ומצריכה בדיקות נוספות הנחוצות לאבחון גלאוקומה לרבות בדיקה של זווית העין ובדיקה של עצב הראייה.