בדיקת שדה ראייה - מידע רפואי

Visual Field Test (קוד בדיקה: 92008)

עדכון אחרון 01.05.22

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

הקדמה

בדיקה זו תבוצע על מנת להעריך נזקים קיימים בשדה הראייה, היינו, אם קיימים חלקים חסרים בתמונה אותה 'רואה' העין.

כדי לבצע הערכה גסה של שדה הראייה יתבקש הנבדק לכסות עין אחת ולהסתכל ישירות לעיניו של הרופא. לאחר מכן יתחיל הרופא להזיז את אצבעו לאורך שדה הראייה של הנבדק, עד אשר הוא יתקשה להבחין בה. בדרך זו יוכל הרופא למפות בצורה לא מדויקת את שדה הראייה בכל עין.

כדי לקבל הערכה מדויקת יותר תבוצע הבדיקה באופן ממוחשב. במהלך הבדיקה יתבקש הנבדק להביט על נקודה מרכזית במסך. לאחר מכן יופיעו עוד נקודות בוהקות על המסך, והנבדק יצטרך ללחוץ על כפתור כדי לאותת בכל פעם שראה נקודה נוספת. בסוף הבדיקה הממוחשבת יתקבל תדפיס של שדה הראייה של הנבדק ותבוצע השוואה עם שדה הראייה הממוצע עבור קבוצת גילו של הנבדק.

תדפיס ממוחשב זה כולל מפת גוונים (בגוונים שונים של אפור) ולצידה חישובים מתמטיים וסטטיסטיים שונים המאפשרים לפענח את שדה הראייה של העין שנבדקה.

הבדיקה מספקת מידע מדויק על שיעור הפגיעה (אם קיים) בשדה הראייה. מניתוח הנתונים יוכל הרופא להסיק אם שדה הראייה תקין או אם חל בו שינוי יחסית לבדיקות קודמות שנערכו. בהתאם לתוצאות הבדיקה יוחלט על המשך הטיפול.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

הבדיקה תבוצע בעיקר להערכת פגיעה בשדה הראייה הנגרמת עקב מחלת גלאוקומה, מחלה הכרוכה בעליית הלחץ התוך עיני. כמו כן יעילה בדיקה זו לאבחון מחלות שונות הפוגעות בשדה הראייה לרבות מחלות של הרשתית, מחלות של העפעף (דוגמת פטוזיס, צניחת עפעף), מחלות הפוגעות בעצב הראייה ומחלות הפוגעות במסלולי הראייה במוח.

מהלך הבדיקה

בדיקה זו אינה פולשנית, אינה כרוכה בכאב ואינה דורשת הכנה מוקדמת. הבדיקה תבוצע על ידי טכנאי מכשור רפואי.

בבדיקת שדה ראייה ממוחשבת יוקרנו נקודות אור על גבי מסך כדי לבדוק את מידת הרגישות לאור של אזורים שונים בשדה הראייה של הנבדק. הנבדק יתבקש ללחוץ על כפתור המונח בידו בכל פעם שהוא רואה נקודת אור המוקרנת על המסך.

במהלך הבדיקה תעשנה נקודות האור חלשות יותר ויותר עד שהנבדק לא יבחין בהן כלל. בדרך זו יזהה המכשיר מהי עצמת האור החלשה ביותר אותה מסוגל הנבדק לזהות בכל אזור של שדה הראייה.

הבדיקה תבוצע עבור כל עין בנפרד ודורשת ריכוז רב. לפיכך, קשה לבצע בדיקה זו אצל ילדים או אנשים הסובלים מבעיות ריכוז.

אזהרות והנחיות

הנחיות מדויקות ינתנו לנבדק לפני הבדיקה עצמה.

על נבדקים המרכיבים משקפיים להגיע עימם לבדיקה.

נבדקים המשתמשים בתרופות מכווצות אישונים נדרשים להתייעץ עם רופא העיניים טרם ביצוע הבדיקה.

תוצאות הבדיקה

תדפיס הבדיקה יינתן לנבדק ויפוענח על ידי הרופא המפנה.