מדד מסת הגוף

BMI, Body Mass Index

עדכון אחרון 25.01.22

מדד המשקף את מידת תקינות היחס בין הגובה (במטרים) למשקל (בקילוגרם). BMI העולה על 35 משמעותו השמנת יתר המחייבת קבלת טיפול.

 

הנוסחה לחישוב ה- BMI היא: משקל הגוף לחלק לגובה הגוף בחזקת שתיים 

 

 

להלן ערכי BMI ומשמעותם:

ערך BMI

משמעות המשקל

עד 18.5

תת משקל, סיכון למצב של תת תזונה

24.9 - 18.5

משקל תקין

 29.9 - 25

משקל עודף: מסוכן רק במידה שקיימות מחלות רקע

 34.9 - 30

השמנה מדרגה 1: דרגת סיכון בינונית לחלות

39.9 - 35

השמנה מדרגה 2: דרגת סיכון חמורה לחלות

40 ומעלה

השמנה מדרגה 3: דרגת סיכון חמורה מאד לחלות

ערך BMI

עד 18.5

משמעות המשקל

תת משקל, סיכון למצב של תת תזונה

ערך BMI

24.9 - 18.5

משמעות המשקל

משקל תקין

ערך BMI

 29.9 - 25

משמעות המשקל

משקל עודף: מסוכן רק במידה שקיימות מחלות רקע

ערך BMI

 34.9 - 30

משמעות המשקל

השמנה מדרגה 1: דרגת סיכון בינונית לחלות

ערך BMI

39.9 - 35

משמעות המשקל

השמנה מדרגה 2: דרגת סיכון חמורה לחלות

ערך BMI

40 ומעלה

משמעות המשקל

השמנה מדרגה 3: דרגת סיכון חמורה מאד לחלות