היענות

Compliance

עדכון אחרון 19.01.22

מידת שיתוף הפעולה של המטופל עם הוראות הטיפול הרפואי.

היענות גבוהה חשובה במהלך נטילת אנטיביוטיקה לטיפול בזיהום חיידקי (כדי למנוע החמרה והישנות של המחלה) וכן בטיפול במחלות כרוניות כגון סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות נפשיות ואיידס.

היענות נמוכה נגרמת לרוב עקב תופעות לוואי קשות, עלות ומשך הטיפול, אמונות תפלות וטיפול רב תרופתי. גורמים נוספים המשפיעים על מידת ההיענות לטיפול כוללים את גיל המטופל, מינו והשכלתו.