צינור הזרע

Ductus Deferens, vas Deferens

עדכון אחרון 30.01.22

צינור המוביל את נוזל הזרע מהאשך דרך השופכה ואל מחוץ לפין בזמן הפליטה. בגוף הגבר שני צינורות זרע, אחד בכל אשך.
דופן צינור הזרע שרירית ומתכווצת בזמן הפליטה, על מנת לסייע בהוצאת נוזל הזרע מחוץ לגוף.