תא דם אדום (כדורית דם אדומה, אריתרוציט)

Erythrocytes, red blood cells, RBC

עדכון אחרון 30.01.22

תא דם נושא חמצן המהווה את המרכיב העיקרי של הדם ומקנה לו את צבעו האדום מאחר שהוא מכיל המוגלובין (חלבון הנושא חמצן). צורתו כלוחית קעורה משני צידיה, והוא חסר גרעין.

תאי הדם האדומים נוצרים במוח העצם ואורך חייהם הוא מאה ועשרים יום. תפקידם לשאת חמצן מהריאות אל תאי הגוף ולסלק פחמן דו-חמצני מתאי הגוף. רמה תקינה של אריטרוציטים הכרחית לשם נשיאת חמצן לכל תאי הגוף. ירידה בכמותם מתרחשת בדרך כלל במקביל לירידה בכמות ההמוגלובין, מצב הקרוי אנמיה. מחלות של מוח העצם עלולות גם הן לגרום לעליה או לירידה ברמת תאי הדם האדומים.