תורשה (גנטיקה)

Genetics

עדכון אחרון 30.01.22

המאפיינים שעברו בירושה מההורים. המידע התורשתי בגוף נמצא בדנ"א.