היסטולוגיה

Histology

עדכון אחרון 19.01.22

תחום במדעי החיים העוסק בחקר מבנה הרקמות, יחסי הגומלין בין התאים ברקמות, צורת התאים (מורפולוגיה), ארגון התאים והקשר בין מבנה הרקמות לתפקידן. היסטולוג הוא מומחה בהיסטולוגיה.

אמצעי המחקר העיקרי המשמש את ההיסטולוג הוא המיקרוסקופ, באמצעותו ניתן לצפות בהגדלה בתאים הבונים את הרקמות.