הולטר

Holter monitor

עדכון אחרון 18.01.22

מכשיר ניטור נייד המוצמד אל נבדק ורושם מידע בזמן אמת. הולטר לב רושם את הפעילות החשמלית של הלב. הולטר לחץ דם מנטר את לחץ דמו של הנבדק כל כמה דקות.

מכשיר ההולטר מורכב מאלקטרודות המוצמדות אל גופו של הנבדק ומחוברות למתקן הקלטה קטן. הנבדק נושא את מכשיר ההולטר בנרתיק מיוחד סביב צווארו או מותניו. המכשיר מופעל באמצעות סוללות.

בדיקת הולטר לב מבוצעת על מנת לאתר הפרעות בקצב הלב או בפעולתו החשמלית.