היפרוונטילציה

Hyperventilation

עדכון אחרון 02.01.22

מצב חריג (שאינו מצב מאמץ) המאופיין בנשימה עמוקה ומהירה. היפרוונטילציה גורמת לצניחה של רמת הפחמן הדו חמצני בדם ולכן משפיעה על הרכב הדם.

אדם השרוי בהיפרוונטילציה עלול לחוש סימפטומים שונים לרבות תחושת נימול בקצות אצבעותיו, לחץ בחזה, כאב ביד שמאל וסימנים אחרים הדומים להתקף לב. טיפול בהיפרוונטילציה כולל את הרגעת החולה. ניתן להעשיר את האוויר הנשאף בחמצן.