חיסון

Immunization, vaccine

עדכון אחרון 02.01.22

מתן חיצוני (בדרך כלל באמצעות זריקה) של גורם שמטרתו  של מערכת  לייצר נוגדנים הנלחמים בזיהום (חיידקי או נגיפי).