דגירה (תקופת דגירה)

Incubation period

עדכון אחרון 18.01.22

משך הזמן שחולף מרגע ההדבקה בגורם מחולל מחלה (לדוגמה, חיידק) ועד להופעת הסימפטומים הראשונים.