Intervertebral disc

עדכון אחרון 18.01.22

לוחית עגולה, שטוחה וגמישה המחברת בין חוליות סמוכות בעמוד השדרה. תפקיד הדיסקים הבין חולייתיים לבלום זעזועים, לרפד את החוליות ולהגן על חוט השדרה ולאפשר תנועת כיפוף של עמוד השדרה.

יחדיו, מהווים הדיסקים הבין-חולייתיים כרבע מאורכו של עמוד השדרה.