גרון (בית הקול, לרינקס)

Larynx

עדכון אחרון 18.01.22

איבר הממוקם בין הלוע לקנה הנשימה. מהגרון יוצאים קנה הנשימה המוביל אוויר אל הריאות והוושט המוביל מזון אל הקיבה. בגרון מצויים גם מיתרי הקול האחראים על ייצור הקול.

לגרון שלושה תפקידים מרכזיים: הוא משמש למעבר אוויר אל הריאות, כמחסום הסוגר את קנה הנשימה בזמן בליעה של מזון או נוזל כדי למנוע מעבר של מזון לקנה הנשימה ובתוכו נמצאים מיתרי הקול באמצעותם מופק הקול.