קולטן (רצפטור)

Receptor

עדכון אחרון 30.01.22

חלבון המצוי על קרום התא ומגיב לגירוי כימי המעורר אותו לפעולה או לתגובה כימית או חשמלית.

ישנם כמה סוגים של קולטנים לרבות הקולטן העצבי, המקבל אותות מעצבים דרך מוליכים עצביים והקולטן האנדוקריני המגיב להפרשת הורמונים.