גורם רזוס (Rh Factor)

Rh Factor

עדכון אחרון 04.04.22

גורם רזוס הוא חלבון הנמצא על-פני שטח כדוריות הדם. החלבון נוכח בקרב מרבית האוכלוסייה, שמוגדרת כבעלת Rh חיובי, ורק מיעוטה חסרה את החלבון (ולכן מוגדרת כבעלת Rh שלילי).