גורם סיכון

Risk factor

עדכון אחרון 17.01.22

הרגלי חיים, גורמים תורשתיים ומשתנים סביבתיים המגבירים את סיכוייו של אדם לחלות במחלה מסוימת. לגורם הסיכון קשר סטטיסטי (מתאם, קורלציה) למחלות מסוימות.