גידול

Tumor

עדכון אחרון 16.01.22

מקבץ תאים שהחלו להתחלק באופן בלתי מבוקר. ישנם שני סוגי גידולים: גידול שפיר וגידול ממאיר (סרטני).

גידול שפיר הוא גידול שאיננו הורס את הרקמה בתוכה הוא מתפתח ואינו מתפשט לרקמות נוספות. במקרים מסוימים גידול שפיר עלול לגרום לנזק בשל הלחץ שהוא יוצר על איברים בריאים, ולכן אין להזניח את הטיפול בו.

גידול ממאיר הוא סרטני באופיו, היינו, הורס את הרקמה בה הוא מתפתח ואף עלול לשלוח גרורות לאזורים נוספים בגוף. הרס הרקמות הבריאות יביא לשיבוש פעילותו התקינה של הגוף ועלול לגרום למוות. גידולים ממאירים נבדלים זה מזה במידת אלימותם, הבאה לידי ביטוי הן בקצב התפתחות הגידול והן בנטייתו לשלוח גרורות לאזורים נוספים בגוף ולזרוע שם הרס.

סימפטומי הגידול תלויים במיקומו. לדוגמא, גידול בריאות עלול לגרום לשיעול, קוצר נשימה או לכאב בחזה. גידולים במעי עלולים לגרום לאיבוד משקל, לשלשול, לעצירות, לאנמיה ולדם בצואה.

במידה שנמצא גידול תילקח דגימת רקמה (ביופסיה) על מנת לקבוע האם הגידול סרטני או שפיר. לרוב תבוצע סריקת CT או MRI כדי להגדיר את מיקומו המדויק של הגידול ולהעריך עד כמה הוא מפושט.

הטיפול יקבע בהתאם לסוג הגידול, ממאירותו ומיקומו. גידול סרטני יטופל באמצעות כימותרפיה, קרינה, ניתוח או שילוב של השיטות הללו.