מכבי שלי

תעריפים

כמה עולה?

דמי החבר הינם בנוסף לדמי החבר בתכנית "מכבי זהב":

קבוצת גיל

מכבי זהב

תוספת
"מכבי שלי"

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

0-17

12.98 ₪

22.16 ₪

35.14 ₪

18-24

32.81 ₪

53.76 ₪

86.57 ₪

25-29

37.33 ₪

53.60 ₪

90.93 ₪

30-45

59.99 ₪

56.54 ₪

116.53 ₪

46-60

74.51 ₪

51.82 ₪

126.33 ₪

61-70

84.69 ₪

58.27 ₪

142.96 ₪

71+

93.38 ₪

48.37 ₪

141.75 ₪

קבוצת גיל

0-17

מכבי זהב

12.98 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

22.16 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

35.14 ₪

קבוצת גיל

18-24

מכבי זהב

32.81 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

53.76 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

86.57 ₪

קבוצת גיל

25-29

מכבי זהב

37.33 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

53.60 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

90.93 ₪

קבוצת גיל

30-45

מכבי זהב

59.99 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

56.54 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

116.53 ₪

קבוצת גיל

46-60

מכבי זהב

74.51 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

51.82 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

126.33 ₪

קבוצת גיל

61-70

מכבי זהב

84.69 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

58.27 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

142.96 ₪

קבוצת גיל

71+

מכבי זהב

93.38 ₪

תוספת
"מכבי שלי"

48.37 ₪

סה"כ
"מכבי שלי"
(01.06.2024)

141.75 ₪

הערות

  • בכל רובד של תכנית שירותי הבריאות הנוספים יגבו דמי חבר עבור 3 ילדים בלבד בני אותה משפחה. ילד רביעי והלאה באותו רובד ביטוח חינם.
  • דמי החבר מתעדכנים על פי מדד המחירים לצרכן, אחת לחודש.

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) לקריאת התקנון >