מכבי סיעודי

עדכון אחרון 01.01.24

הביטוח הסיעודי של מכבי עובר בתאריך 1.1.2024 מחברת הפניקס לחברת מנורה מבטחים, אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים המובילות והמתקדמות בישראל.

 

ההעברה של מבוטחי "מכבי סיעודי" נעשית אוטומטית – חברי מכבי אשר היו מבוטחים בפוליסת מכבי סיעודי בחברת הפניקס ביום 31.12.2023 (למעט מי שארע לו מקרה הביטוח עד 31.12.2023) יעברו באופן אוטומטי לחברת מנורה מבטחים.

 

ההעברה נעשית ברצף זכויות וללא בחינה של מצב רפואי (כלומר ללא צורך בחיתום רפואי).

הליך הגשת תביעה

 

  • מבוטחים אשר החלו תהליך תביעה מול חברת הפניקס עד לתאריך 31.12.2023 – יש להמשיך את ההתנהלות מול חברת הפניקס.
  • מבוטחים המעוניינים להגיש תביעה חדשה עבור הביטוח הסיעודי:
   - למקרה ביטוח שארע עד 31.12.2023 – יש להגיש תביעה לחברת הפניקס
   להגשת תביעה באתר הפניקס >
   להורדת טופס תביעה >
   - למקרה ביטוח שארע לאחר 1.1.2024 – יש להגיש תביעה לחברת מנורה

לפרטים נוספים וצפייה בפוליסה החל מתאריך 1.1.24>