02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

השרשה (Implantation)

היצמדות העובר, המכונה בשלב זה בלסטוציסט, אל דופן הרחם. השרשה מתרחשת 6-9 ימים לאחר הביוץ. תהליך ההשרשה מאפשר לעובר לקבל מהאם חמצן וחומרי הזנה החיוניים לצמיחתו. 
מרגע ההשרשה יחל ייצור הורמון ההריון (hCG) ותתקבל תשובה חיובית בבדיקת הריון. מיקום השרשת העובר יקבע את מיקום השליה בהמשך ההריון.