15 אוגוסט 2020 כ"ה אב תש"פ

סדנאות מכבי

השתתפות בסדנאות מותנית בשמירה על הנחיות משרד הבריאות.
חדש - מגוון סדנאות מקוונות בזום.

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור