27 מאי 2020 ד' סיון תש"פ

סדנאות מכבי

בקרוב - פתיחה מחודשת של הסדנאות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור