10 אוגוסט 2020 כ' אב תש"פ

סדנאות מכבי

לתשומת ליבכם, רוב סדנאות מכבי חזרו לפעול.
השתתפות בהן מותנית בשמירה על הנחיות משרד הבריאות.

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור