11 אוגוסט 2020 כ"א אב תש"פ

אודות הסדנה

מספר מפגשים:
שפה:

פרטי המנחים

כתובת

קומה
חדר

מתי?

תאריך התחלה:   תאריך סיום:

מתי?

תאריך התחלה: בתחילת כל חודש

להרשמה

ההרשמה פתוחה עבור
מחיר הסדנא:
תנאי תשלום:
מספר סידורי לסדנא:
יצירת קשר: