26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב

טפסים

במקום להגיע למרכזים הרפואיים של מכבי, להלן טפסים שונים להורדה ושליחה בדואר,
דואר אלקטרוני או בפקס.
את הטפסים יש למלא בקפידה, בצירוף המסמכים המצויינים בטופס,
ולשלוח בפקס, דואר, דואר אלקטרוני או למסור לנציגי השירות במרכז הרפואי הקרוב אליכם.

טפסי תאונות ואירועים

שאלון לנפגע פעולות איבה

טופס המיועד למבוטחי מכבי אשר נפגעו במסגרת פעולות איבה. לשאלון יש לצרף כל תיעוד רפואי המעיד על הטיפולים אשר ניתנו למבוטח כתוצאה מהפגיעה.

PDF להורדת השאלון לנפגע פעולות האיבה >>

 

לקבלת מידע מנהלתי נוסף בנושא >>

תאונה אישית

טופס המיועד למבוטחי מכבי אשר נפגעו בתאונה אישית. לטופס יש לצרף תיעוד רפואי לטיפולים שניתנו כתוצאה מהפגיעה. יש לשלוח את הטופס לכתובת המצוינת על גבי הטופס או לסניף מכבי.
PDF להורדת דיווח תאונה אישית >>

תאונת דרכים

טופס המיועד למבוטחי מכבי אשר נפגעו בתאונת דרכים. לטופס יש לצרף אישור משטרה ותיעוד רפואי לטיפולים שניתנו כתוצאה מהפגיעה.

PDF להורדת טופס בקשה להחזר >>

 

לקבלת מידע מנהלתי נוסף בנושא >>

תאונת עבודה

טופס ב.ל. 250 המיועד לנפגעי עבודה שכירים. יש להגישו לסניף מכבי מלא וחתום על די המעסיק.
PDF להורדת טופס ב.ל. 250 - לעובד שכיר >>

טופס ב.ל. 283 המיועד לנפגעי עבודה עצמאים. יש להגישו לסניף מכבי מלא וחתום.
PDF להורדת טופס ב.ל. 283 - לעובד עצמאי >>

לקבלת מידע מנהלתי נוסף בנושא >>