25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  05.03.2020 

טופסי התחייבות והחזרים על טיפולים ובדיקות

עדכון אחרון:  05.03.2020 

קבלת התחייבות כספית למרפאות חוץ או לאשפוז בבית חולים (טופס 17)

התחייבות כספית (טופס 17) היא אישור על כך שמכבי תממן שירותים שאינם במתקניה לדוגמת אשפוז ובדיקות במרפאות חוץ. התחייבות תינתן רק בהפניית רופא מכבי. ניתן להגיש בקשה להתחייבות בכמה אופנים:
 1. במכבי Online: ניתן להגיש בקשה מקוונת עבור מרבית השירותים הרפואיים. לצורך הגשה מקוונת יש לסרוק את המסמכים הנלווים.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
  הדרכה לשימוש בשירות >
 2. באפליקציית מכבי - להדרכה לשימוש בשירות >
 3. במייל אל מרכז המרכז הרפואי. למדריך השירותים>
 4. בפקס: ניתן לשלוח את הפניית הרופא וההזמנה מבית החולים באמצעות פקס למרכז הרפואי (הסניף).
 5. בסניף: ניתן גם לגשת למרכז הרפואי (הסניף) עם הפניית הרופא וכרטיס מגנטי. לאיתור מרכז רפואי>
 
תשובה לבקשתכם תתקבל בתוך 5 ימי עבודה. ניתן לעקוב אחר מצב הפנייה באמצעות כניסה לאתר מכבי Online.
 • במידה וההתחייבות לא מומשה, יש להחזירה לסניף לביטול ולבדיקת הזכאות להחזר בגין ההשתתפות העצמית, באם שולמה כזו עבור ההתחייבות.
ניתן להגיש מגוון בקשות לאישור, התחייבות או החזר:
 • ביקור בחדר מיון - בקשה להתחייבות עם הפניה של רופא או בלעדיה.
 • בדיקת רופא במרפאת חוץ – עבור בדיקת רופא בלבד, במרפאות חוץ של בית חולים ציבורי או של אסותא.
 • טיפול או בדיקה בבית חולים ציבורי או אסותא - עבור טיפול או בדיקה, המתקיימים בבית חולים ציבורי או באסותא.
 • אשפוז מתוכנן מראש (אלקטיבי) לא לצורך ניתוח - עבור אשפוז לקראת בדיקה או טיפול אשר מועדו ידוע ונקבע מראש.
 • ניתוחים בבתי חולים ציבוריים (לא כולל את אסותא) - אין מדובר בניתוחים פרטיים. ניתוחים בבתי חולים ציבוריים יתבצעו ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • ניתוחים בבתי חולים פרטיים על ידי מנתח פרטי (שאינו רופא מכבי) - ניתן למבוטחי "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" בלבד.
  לפירוט הזכאות המלאה לניתוחים והליכים כירורגיים >
 

כיצד מקבלים החזרים?

מבוטחי מכבי זכאים לקבל החזרים כספיים עבור שירותים, בדיקות וטיפולים שונים. על המבוטח לשלם את הסכום המלא לנותן השירות. ההחזר יינתן בהמשך, בהתאם להוראות המפורטות להלן:
 • קודם למיצוי כל אחת מהזכויות הקיימות בביטוחים המשלימים, מומלץ לקרוא את המידע על הזכאות באתר. לאיתור זכאויות >
 • השתתפות כספית בהוצאות ניתנת כנגד הצגת חשבונית מס וקבלה מקוריות בלבד, אנא הקפידו לשמור עליהן. אם חלק מההוצאות שולמו על ידי צד ג' כלשהו, ניתן להציג קבלות העתק נאמן למקור עם חותמת צד ג' וציון הסכום ששולם. הביטוח המשלים ישלים את סכום ההחזר בהתאם לזכאות. ניתן להגיש את המסמכים בעמדת אל-תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם למרכז הרפואי בדואר רשום. לאיתור מרכז רפואי>

 • להלן דוגמאות לעיקרי התהליך:
  • החזרים בעבור התייעצות עם רופא מומחה (חוות דעת נוספת) בכיר שנמצא ברשימת הרופאים כפי שאושרה על ידי מנהלה הרפואי של מכבי למבוטחי מכבי שלי ומכבי זהב. לקבלת ההחזר, יש להגיש למרכז הרפואי מכתב סיכום מהרופא המייעץ, קבלה וחשבונית.
  • בבדיקות הריון (סקירת מערכות, בדיקת מי שפיר וכדומה) ההחזר לבדיקה כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע הבדיקה.

 • העברת הבקשה להחזר באמצעות אפליקציה>

 • על פי הנחיות משרד הבריאות, הטיפול בתביעה לצורך החזר כספי מטעם הסל יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום העברת כל המסמכים למרכז הרפואי.
 • על פי תקנון השב"ן, הטיפול בתביעה לצורך החזר כספי מטעם הביטוח המשלים, יתבצע תוך 60 ימי עבודה מיום העברת כל המסמכים למרכז הרפואי.
 

הגשת בקשת החזר

 • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
 • ניתן להגיש בקשה להחזר כספי באפליקציה ובמכבי Online. לפרטים נוספים לחצו כאן >>
 
על אף המצוין לעיל, מכבי עושה את מירב מאמציה ופועלת למתן ההחזר לחבריה במועד מוקדם יותר.
 
 • הבהרה:
  למכבי הסכם עם שר"פ הדסה ואין הסכם עם שר"פ שערי צדק ושר"פ ביקור חולים.

  בחלק מהזכויות נדרשת הפניית רופא לקבלת ההחזר, כמו למשל ברכישת אביזרים רפואיים או טיפול מרפא לחולי פסוריאזיס.