20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח

הרופא שלי: בוחרים רופא קבוע

חברי מכבי יכולים להגדיר בעצמם את רופא המשפחה או רופא הילדים אליו הם משויכים

הרופא הראשוני - רופא המשפחה או רופא הילדים – הינו הגורם המטפל המרכזי, המלווה את מטופליו הן בחולי והן בבריאות, ואליו פונה החבר לשאלות, בירורים והנחיה בסבך העולם הרפואי. 
החל מינואר 2015 אתם יכולים לבחור לאיזה רופא ראשוני אתם משויכים. כל חבר יכול לבחור את הרופא שאליו הוא משויך. ניתן להגדיר את השיוך בדרכים הבאות:
  • מכבי Online
  • עמדות "מכבי לי "במרכזים הרפואים
  • בפנייה למזכירות במרכז הרפואי
  • במוקד מכבי ללא הפסקה, 3555*
  • אצל רופא המשפחה
 
ניתן לשנות את השיוך במהלך הרבעון כל עוד לא ביקרתם אצל הרופא אליו אתם משויכים ולא קיים תור עתידי לרופא אחר. במידה שביקרתם אצל הרופא, או שקיים תור עתידי לרופא אחר לא יתאפשר לשנות את השיוך לפני תום הרבעון. 
כיום, רופא המשפחה אליו אתם משויכים נקבע על בסיס היסטורית הביקורים שלכם והקרבה הגיאוגרפית שלכם למרפאת הרופא. 
עד עתה, השיוך לרופא נקבע בהתאם לרופא הראשון שאצלו ביקרתם בכל רבעון. כעת, תישמר לכם האפשרות לפנות לכל רופא, כפי שהיה נהוג עד כה, אך הדבר לא יגרום ליצירת קישור אוטומטי ביניכם לבין הרופא אצלו ביקרתם. החלפה של רופא הקבוע תתבצע רק מיוזמתכם ומבחירתכם, או במקרה שהנכם מבקרים לאורך תקופה ארוכה ובאופן עקבי אצל רופא אחר, מהרופא אליו אתם משויכים.
שיחת אונליין עם רופא הילדים שלי - שיחת טלפון או וידאו מעבר לשעות הקבלה במרפאה. קראו עוד