01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
מעודכן לתאריך  30.06.2022 

מקבלי קצבאות מביטוח לאומי

חברים המקבלים מביטוח לאומי קצבת נכות כללית או הבטחת הכנסה זכאים להנחות ולהטבות
מעודכן לתאריך  30.06.2022 

מקבלי קצבת נכות כללית

חבר המקבל קצבת נכות כללית

 • פטור מהשתתפות עצמית רבעונית לכל בני המשפחה - בן / בת זוג וילדים עד גיל 18
 • הההטבה ניתנת באופן אוטומטי על פי דיווח של ביטוח לאומי למכבי.

קטין המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי

 • יינתן פטור מהשתתפות עצמי רבעונית בעבורו בלבד.
 • הההטבה ניתנת באופן אוטומטי על פי דיווח של ביטוח לאומי למכבי.

חבר המקבל מביטוח לאומי קצבת נכות בגין אי כושר מ-75% ומעלה

הטבה זו ייחודית למכבי

 הזכאות 

 • תקרת השתתפות עצמית בעת רכישת תרופות בסל הבריאות ובאביזרים מתכלים:
  - ליחיד - תקרה חודשית של עד 166 ש"ח (ייחודי למכבי)
  - למשפחה - תקרה חודשית של עד 232 ש"ח (ייחודי למכבי)
  - לחולה מונשם - הנחה של 50% מתעריף ההשתתפות העצמית בחבילות טיפול בחולה מונשם.
 

 מה עליך לעשות?  

 • ההטבה תינתן מיום הגשת המסמכים למכבי, ולא מיום מתן האישור בבט"ל. לא יינתנו החזרים רטרואקטיבית.  
 • אם טרם קיבלת את ההטבה, יש להעביר למרכז הרפואי של מכבי אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאותך לקצבת נכות.
 • חבר שמלאו לו 18 שנה - יש להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות כללית בביטוח לאומי.
 • לבירורים - פנו למוסד לביטוח לאומי - מחלקת קצבאות >>