18 יוני 2018 ה' תמוז תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2018 

בדיקת דיקור מי שפיר - תנאי הזכאות

בדיקה שנועדה לאתר מקרים של תסמונת דאון אצל העובר.
הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בשליש השני של ההריון, בשבוע 16-20.
עדכון אחרון:  01.04.2018 

זכויות חברות מכבי שלי מעל גיל 35

בדיקת מי השפיר מהווה תחליף לבדיקת סיסי שליה. הזכאות היא רק לאחת משתי הבדיקות.
זכאות הנובעת מסל הבריאות הממלכתי - כלל חברות מכבי - בדיקה של אישה הרה שקיבלה המלצה מיועץ גנטי, ואשר מתבצעת בבית חולים ציבורי, או באסותא, על ידי רופא בית החולים, ממומנת על ידי משרד הבריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי. במקרה של חשד ל- CMV או לטוקופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.
זכאות הנובעת ממכבי זהב - חברות מכבי זהב רשאיות לבחור את הרופא המבצע. הבדיקה תתבצע בבבית חולים אסותא, בבית חולים ציבורי, או בבית חולים פרטי. הבדיקה באסותא תתבצע על ידי רופא בהסכם מרשימת הרופאים של אסותא, או על ידי רופא פרטי. הבדיקה בבית חולים ציבורי או פרטי תתבצע על ידי רופא פרטי שאינו רופא במכבי.
במקרים הנזכרים לעיל תחול השתתפות עצמית, או שיבוצע החזר בגין שכר הרופא הפרטי עד לתקרה מוגדרת.
 • למידע אודות זכאות בדיקת "צ'יפ גנטי", המתבצעת בעקבות המלצת רופא גנטי>
תוספת זכאות הנובעת מ'מכבי שלי' - חברות 'מכבי שלי' המשתמשות בשירותי רופא פרטי שאינו רופא במכבי, יכולות לנצל את היתרה העומדת לזכותן במסגרת הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה, המעניקה החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. סכום ההחזר הנוסף יחושב לאחר ניכוי המגיע לאישה במסגרת 'מכבי זהב'. לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>
תקופת המתנה: 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל'מכבי שלי'. ההמתנה ב"מכבי שלי" תידרש לקבלת החזר נוסף מהסל, לאחר מיצוי ההחזר קודם מ"מכבי זהב".

להלן פירוט האפשרויות לביצוע הבדיקה:

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

ביצוע הבדיקה ללא בחירת הרופא המבצע:

א. בבית חולים ציבורי או באסותא

הזכאות

דיקור מי שפיר על חשבון משרד הבריאות:

עלות

ללא עלות.

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 1. לקבלת רשימת רופאי הבית באסותא המבצעים את הפעולה – יש לפנות לאסותא.
 2. על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 3. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

ב. בבית חולים ציבורי או באסותא, בעקבות חשד ל-CMV או טוקסופלסמה

הזכאות

בדיקת דיקור מי שפיר על חשבון מכבי, ובירור לגבי הזיהום כרוך בתלשום של השתתפות עצמית.
בבית חולים ציבורי - ללא בחירת רופא.
באסותא - עם רופא בית בלבד>

עלות

 • ביצוע הדיקור – ללא עלות.
 • בירור לגבי הזיהום – תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 1. לקבלת רשימת רופאי הבית באסותא המבצעים את הפעולה - יש לפנות לאסותא.
 2. לקבלת התחייבות לפעולת בירור הזיהום לבית חולים ציבורי, יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף) הפניה מיועץ גנטי של מכבי ועליה רשום בבירור  שהבדיקה היא על חשבון מכבי.
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
    3.  על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע. 
    4. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

תוספות זכויות הנובעת ממכבי זהב

ביצוע הבדיקה כולל בחירת הרופא המבצע:

א. באסותא, אצל רופא פרטי או רופא שבהסכם עם אסותא

הזכאות

דיקור מי שפיר באסותא, לרבות האפשרות לבחור ברופא שיש לו הסכם עם אסותא או ברופא פרטי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

לא נדרשת השתתפות כספית או קבלת התחייבות ממכבי, עבור בית החולים אסותא.
 • ביצוע הבדיקה על ידי רופא בהסכם עם אסותא בהשתתפות עצמית בסך 128 ₪.
 • עבור ביצוע הבדיקה על  ידי רופא פרטי (שאין לו הסכם עם אסותא) יינתן החזר עד תקרה של 535 ₪.
  
 • החל מיום 1.1.2016 במסלול זה תכלול תקרת ההחזר, גם את ההוצאה עבור בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
בביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי (שאינו בהסכם) ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי - רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.
ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום בו בוצעה בפועל הבדיקה.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.
בביצוע בבדיקה אצל רופא פרטי, חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במכבי שלי.


היכן

בבית חולים אסותא.
למידע נוסף על אסותא >>

מימוש הזכאות

 1. רופא בהסכם – ההשתתפות העצמית תיגבה באסותא.
 2. לתיאום תור יש לפנות ישירות למוקד אסותא 03-7644444.
 3. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 4. אם הבדיקה באסותא מבוצעת על ידי רופא פרטי:
 • יש לשלם לו בגין שירותיו, ולקבל ממנו חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
 • לשם קבלת ההחזר יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
  1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא. במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
  2. מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש)

ב. בבית חולים פרטי שאין לו הסכם עם מכבי, כולל בחירת הרופא המבצע

הזכאות

ביצוע הבדיקה בבית חולים פרטי עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.

תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
 • החל מיום 1.1.2016 במסלול זה תינתן בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי, ללא עלות נוספת.

עלות

יינתן החזר של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד או עד לתקרה של 1,070 ₪ . סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות. בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
 • החל מיום 1.1.2016 תקרת ההחזר במסלול זה תכלול גם את ההוצאה עבור בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
 • לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה, המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית צ'ק כיסוי הריון ולידה ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.

  היכן

  בבית חולים פרטי שאין לו הסכם עם מכבי.

  מימוש הזכאות

  1. על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע הבדיקה.
  2. יש לשלם לרופא המבצע (ולבית החולים, במידה שיידרש) בגין השירות, ולקבל חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא של הרופא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
  3. לשם קבלת ההחזר יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
   1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
   2. מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
   את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
  • באמצעות מעטפת אלתור המסופקת במרכז הרפואי.
  • באמצעות דואר רשום למרכז הרפואי.
  • בפנייה ישירה למרכז הרפואי. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
   לאיתור מרכז רפואי>>(ייפתח בדפדפן חדש)
  • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
  4. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

  ג. בבית חולים ציבורי עם בחירת רופא פרטי שאינו רופא במכבי

  הזכאות

  ביצוע הבדיקה בבית חולים פרטי עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.
  תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
  • החל מיום 1.1.2016 במסלול זה תינתן בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי, ללא עלות נוספת.

  עלות

  יינתן החזר עד של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות. בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
 • החל מיום 1.1.2016 תקרת ההחזר במסלול זה תכלול גם את ההוצאה עבור בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
 • לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה, המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית צ'ק כיסוי הריון ולידה ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.

  היכן

  בבית חולים ציוברי

  מימוש הזכאות

  1. על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע הבדיקה.
  2. יש לשלם לרופא המבצע (ולבית החולים, במידה שיידרש) בגין השירות, ולקבל חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא של הרופא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
  3. לשם קבלת ההחזר יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
   1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
   2. מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
   את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
  • באמצעות מעטפת אלתור המסופקת במרכז הרפואי.
  • באמצעות דואר רשום למרכז הרפואי.
  • בפנייה ישירה למרכז הרפואי. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה. לאיתור מרכז רפואי>> (ייפתח בדפדפן חדש)
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
 • 4. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

  תוספת זכויות הנובעת ממכבי שלי

  הטבת 'מכבי שלי' עם בחירת רופא פרטי

  הזכאות

  כאשר בדיקת מי השפיר מתבצעת באחת מהחלופות שפורטו לעיל על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לממש את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה, המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. היתרה העומדת לזכותה ב'צ'ק הריון ולידה' יכולה לשמש גם להגדלת ההחזר המצרפי הנובע מתשלום שכרו של הרופא והסכום ששולם לבית חולים פרטי (במידה ששולם בנפרד), אם בחרה בחלופה זו.
  בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על הסכום ששולם בפועל.
  • ההחזר הנובע מניצול 'צ'ק הריון ולידה' הוא בשיעור של 75% מהעלות, ועד לתקרת ניצול מצטברת מסכום של   8,000 ₪  אשר מכיל הצ'ק (לכול הריון, עד 3 הריונות).
  • מי שזכאית להחזר במסגרת 'מכבי זהב', ראשית תקבל החזר במסגרת זו. יתרת סכום ההחזר תנוצל ממסגרת ''צ'ק כיסוי הריון ולידה' על פי האמור לעיל.
   לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>
  • תקופת המתנה: 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל'מכבי שלי'.
   אישה שעברה למכבי מקופה אחרת, והשתייכה ל'כללית פלטינום' או 'מאוחדת שיא' או 'לאומית זהב', שומרת על הוותק שצברה בביטוחים אלו. לכן, עם הצטרפותה ל'מכבי שלי', תזכה לפטור מתאים מתקופת המתנה, ובתנאי שתצטרף ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
   למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

  מימוש הזכאות

  מימוש הזכאות יבוצע במעמד הגשת המסמכים לשם קבלת החזר במשרד המרכז הרפואי (סניף מכבי).
  רופאי מכבי בהסכם לביצוע בדיקת מי שפיר באסותא
   מרכז אסותא שמות הרופאים
  אסותא רמת החייל
  רח' הברזל 20, תל אביב, 69710

  טלפון: 03-7644444
  פקס: 03-7645008

   

  • ד"ר ליבל רון
  • ד"ר מור גדעון
  • ד"ר דוידסון עדי
  • ד"ר מושונוב רמי
  • ד"ר מרקוביץ' עופר
  • ד"ר שכטר בני
  • ד"ר הנדלר ישראל
  • ד"ר נהרי קלריס
  • ד"ר דסקלו שמעון
  • ד"ר מאי יוסף
  • ד"ר דנון דוד
  • ד"ר אברהם אדריאן
  • ד"ר וקסמן יגאל
  • ד"ר אמודאי אידה
  • ד"ר זאבו פיליפ חיים
  • ד"ר טוגנדרייך דניאל
  • ד"ר קוגלר דניאל
  • ד"ר טוניצקי סרגיי
  • ד"ר קרייזר דורון
  • ד"ר ישעיה אריה
  • ד"ר רטן גלעד
  • ד"ר מנור יורם
  • ד"ר אבירם רמי
  • ד"ר פלדמן אהוד
  • ד"ר מורד עזרא
  • ד"ר ארליך יוחנן
  אסותא ראשון לציון
  מזל אליעזר 13, ראשון לציון

  טלפון: 03-7643333

  •  ד"ר גירטלר עופר
 • ד"ר מרדכי איתן
 • אסותא חיפה
  מתחם לב המפרץ

  טלפון: 04-8810600

  • ד"ר אברהמי רוני

   

   אסותא באר שבע
  "מגדל 7", שד' יצחק רגר 11, קומה 4, 5

  טלפון: 08-6267000

  • ד"ר מרדכי איתן
  • ד"ר גוהר יוסף
   
   אסותא כלניות אשדוד
  רחוב מנחם בגין 126, מרכז כלניות, אשדוד

  טלפון: 03-7644444

  • ד"ר מרדכי איתן
  • פרופ ענטבי אייל
   
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו