13 דצמבר 2018 ה' טבת תשע"ט
עדכון אחרון:  10.07.2018 

בדיקת דיקור מי שפיר - תנאי הזכאות

בדיקה שנועדה לאתר מקרים של תסמונת דאון אצל העובר.
הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בשליש השני של ההריון, בשבוע 16-20.
עדכון אחרון:  10.07.2018 

זכויות חברות מכבי שלי מעל גיל 35

חברות מכבי שלי זכאיות להחזר נוסף על בדיקה אצל רופא פרטי, מעבר להחזר הניתן במסגרת מכבי זהב.

חברות מכבי שלי שברשותן המלצה מיועץ גנטי, יכולות לבצע את הבדיקה ללא עלות - בבית חולים ציבורי ללא בחירת רופא, או באסותא עם רופא הבית בלבד. במקרה של חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.
לחילופין, הן יכולות לבצע את הבדיקה גם ללא המלצת יועץ גנטי, עם בחירת הרופא המבצע, בבית חולים פרטי או ציבורי. במקרה זה הבדיקה תתבצע בתשלום השתתפות עצמית או שיינתן החזר בגין עלות הבדיקה.
חברות מכבי שלי שיבחרו לבצע את הבדיקה אצל רופא פרטי, יכולות לנצל את היתרה העומדת לזכותן במסגרת הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה, ולקבל החזר נוסף של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר קבלת ההחזר מתוקף 'מכבי זהב'. למידע נוסף >
בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
 

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

בדיקה בהמלצת יועץ גנטי, ללא בחירת הרופא המבצע

הזכאות

דיקור מי שפיר בעקבות המלצת יועץ גנטי.
הבדיקה תיערך בבית חולים ציבורי, ללא בחירת רופא, או באסותא עם רופא הבית בלבד. במקרה של חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה הבדיקה תיערך בבית חולים ציבורי בלבד.


עלות

 • ביצוע הדיקור – ללא עלות.
 • בירור לגבי זיהום, במקרה של חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה – תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪.
  התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.
 

היכן

 • בבתי חולים ציבוריים. לרשימת בתי החולים הציבוריים שבהסכם >
 • בבית חולים אסותא. למידע על אסותא >
 • במקרה של חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.
 • מימוש הזכאות

  • לביצוע הבדיקה יש להצטייד בהפניית יועץ גנטי. לאיתור יועץ גנטי >
  • לקבלת רשימת רופאי הבית באסותא המבצעים את הפעולה - יש לפנות לאסותא.
  • במקרה של חשד ל-CMV  או לטוקופלזמה: לצורך בירור הזיהום בבית חולים ציבורי יש צורך בהתחייבות. לבקשת התחייבות יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף) הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה מתבצעת על חשבון מכבי.
          הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
           בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
  • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע. 
  • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

  תוספות זכויות הנובעת ממכבי זהב

  ביצוע הבדיקה כולל בחירת הרופא המבצע:

  בדיקה באסותא, עם בחירת רופא פרטי או רופא שבהסכם עם אסותא

  הזכאות

  דיקור מי שפיר באסותא, עם אפשרות לבחור ברופא שיש לו הסכם עם אסותא או ברופא פרטי.
  בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

  עלות

  • בדיקה אצל רופא שבהסכם עם אסותא - בהשתתפות עצמית בסך 128 ₪.
  • בדיקה אצל רופא פרטי (שאין לו הסכם עם אסותא או עם מכבי) - יינתן החזר עד תקרה של 535 ₪. ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
  לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, ניתן לנצל את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה ולקבל החזר של 75% מיתרת התשלום שנותרה לאחר קבלת ההחזר הניתן מתוקף זכאות מכבי זהב. זאת על פי תנאי "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים במכבי שלי.


  היכן

  בבית חולים אסותא.

  מימוש הזכאות

  • לתיאום תור יש לפנות למוקד אסותא בטלפון 03-7644444.
  • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
  • בבדיקה אצל רופא שבהסכם – ההשתתפות העצמית תיגבה באסותא.
  • בבדיקה אצל רופא פרטי: לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
   • קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.
   • אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר מכתב סיכום של הבדיקה, בחתימתו של הרופא המבצע.

  הנחיות ומידע

  החזר על בדיקה אצל רופא פרטי יינתן בכפוף לתנאים הבאים:
  • ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
  • רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי.
  • ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום בו בוצעה בפועל הבדיקה.

  בדיקה בבית חולים פרטי, עם בחירת רופא פרטי

  הזכאות

  ביצוע הבדיקה בבית חולים פרטי, עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.
  בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

  עלות

  החזר עד של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות ולא יעלה על ההוצאה בפועל.
  לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, ניתן לנצל את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה ולקבל החזר של 75% מיתרת התשלום שנותרה לאחר מימוש ההחזר ממכבי זהב. זאת על פי תנאי "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים במכבי שלי.

  היכן

  בבית חולים ציבורי או פרטי.

  מימוש הזכאות

  1. על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע הבדיקה.
  2. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
  3. לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:  
   • קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
   • מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.

  הנחיות ומידע

  • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.
  • סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.

  תוספת זכויות הנובעת ממכבי שלי

  החזר נוסף על בדיקה אצל רופא פרטי

  הזכאות

  כאשר בדיקת מי השפיר מתבצעת באחת מהחלופות שפורטו לעיל על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לממש את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה ולקבל החזר נוסף של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
  סכום ההחזר לא יעלה על הסכום ששולם בפועל.
  • ההחזר הנובע מניצול 'צ'ק הריון ולידה' הוא בשיעור של 75% מהעלות, ועד לתקרה מצטברת של 8,000 ₪  (לכל הריון, עד 3 הריונות).
  • מי שזכאית להחזר במסגרת 'מכבי זהב', ראשית תקבל החזר במסגרת זו. יתרת סכום ההחזר תנוצל ממסגרת ''צ'ק כיסוי הריון ולידה' על פי האמור לעיל.
   לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >
  תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
  מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה.
  לפרטים והצטרפות >
  רופאי מכבי בהסכם לביצוע בדיקת מי שפיר באסותא
   מרכז אסותא שמות הרופאים
  אסותא רמת החייל
  רח' הברזל 20, תל אביב, 69710

  טלפון: 03-7644444
  פקס: 03-7645008

   

  • ד"ר ליבל רון
  • ד"ר דוידסון עדי
  • ד"ר מושונוב רמי
  • ד"ר מרקוביץ' עופר
  • ד"ר נהרי קלריס
  • ד"ר דסקלו שמעון
  • ד"ר מאי יוסף
  • ד"ר אברהם אדריאן
  • ד"ר וקסמן יגאל
  • ד"ר דנון דוד
  • ד"ר אברהם אדריאן
  • ד"ר וקסמן יגאל
  • ד"ר אמודאי אידה
  • ד"ר זאבו פיליפ חיים
  • ד"ר טוגנדרייך דניאל
  • ד"ר קוגלר דניאל
  • ד"ר טוניצקי סרגיי
  • ד"ר קרייזר דורון
  • ד"ר ישעיה אריה
  • ד"ר מנור יורם
  • ד"ר אבירם רמי
  • ד"ר פלדמן אהוד
  • ד"ר מורד עזרא
  • ד"ר ארליך יוחנן
  אסותא ראשון לציון
  מזל אליעזר 13, ראשון לציון

  טלפון: 03-7643333

  •  ד"ר גירטלר עופר
 • ד"ר מרדכי איתן
 • אסותא חיפה
  מתחם לב המפרץ

  טלפון: 04-8810600

  • ד"ר אברהמי רוני

   

   אסותא באר שבע
  "מגדל 7", שד' יצחק רגר 11, קומה 4, 5

  טלפון: 08-6267000

  • ד"ר מרדכי איתן
  • ד"ר גוהר יוסף
   
   אסותא כלניות אשדוד
  רחוב מנחם בגין 126, מרכז כלניות, אשדוד

  טלפון: 03-7644444

  • ד"ר מרדכי איתן
  • פרופ ענטבי אייל
   
   כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו