19 ינואר 2019 י"ג שבט תשע"ט
עדכון אחרון:  01.01.2019 

הבראה לאחר לידה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.01.2019 

זכויות חברות מכבי שלי

חברות מכבי שלי לאחר לידה זכאיות, בתנאים שונים, להחזר עבור ימי הבראה, במוסד הבראה או בבית מלון הרשומים במשרד התיירות. גם חברות שעברו לידה שקטה לאחר השבוע ה-22 להריון זכאיות להחזר בגין ימי הבראה.
הזכאות עבור לידת הילד הראשון, השני או השלישי ניתנת מצ'ק כיסוי הריון ולידה
 

זכויות הנובעות ממכבי זהב

הבראה לאחר לידת ילד רביעי ואילך

תנאים למימוש הזכאות

ניתן לממש את הזכאות בלידת ילד רביעי והלאה, עד חודשיים ממועד הלידה.

הזכאות

מספר ימי הבראה, בהתאם לסוג ההריון:
 • עד 3 ימי הבראה רצופים - במקרים הבאים: לידת ילד רביעי ואילך, לידת תאומים המהווים ילד שלישי ורביעי, לידת שלישיה המהווים ילד שני, שלישי ורביעי.
 • עד 6 ימי הבראה, שאינם חייבים להיות רצופים - במקרים הבאים: לידת תאומים שמהווים ילד רביעי וחמישי, או לידת שלישייה שמהווים ילד שלישי, רביעי וחמישי.
 
 • יום כניסה ויום יציאה נחשבים כיום אחד.
 
תקופת המתנה - 3 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

עלות

יינתן החזר בגובה 255 ₪ ללילה.

היכן

 • מלוניות בבתי חולים.
 • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רישיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית).
 

תהליך מימוש הזכאות

לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי: 
 • מכתב שחרור מבית היולדות. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה, ועליהן ציון תאריכי השהייה בו או קבלה וחשבונית מס מקוריות מלוות במכתב ממוסד ההבראה המציין את תאריכי השהייה בו.

הנחיות ומידע

 • יינתן החזר רק עבור שהייה רצופה במוסד ההבראה.
 • הזכאות ניתנת ליולדת בלבד. לא יינתן החזר עבור בן זוג ששהה במוסד ההבראה. אם בן הזוג שהה גם כן במוסד ההבראה, יש לציין על הקבלה כמה שולם עבור התוספת לבן הזוג או להביא בנוסף לקבלה והחשבונית גם אישור ממוסד ההבראה לסכום ששולם עבור היולדת בלבד.

זכויות הנובעות ממכבי שלי

הבראה לאחר לידת ילד ראשון עד שלישי

מי זכאית?

חברת מכבי לאחר הריון ראשון עד שלישי, עד חודשיים מיום הלידה.

הזכאות

3 ימים במוסד הבראה. ימי ההבראה לא חייבים להיות רצופים.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

עלות

לאחר 1.1.19 - יינתן החזר בגובה 75% עד לתקרה של 400 ש"ח ללילה ובלבד שיש יתרה שלא נוצלה בצ'ק כיסוי הריון ולידה. לפירוט זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >
חברה שילדה עד 1.4.19 והגישה מסמכים המוכיחים כי ההזמנה עבור ההבראה בוצעה לפני 1.1.19 - יינתן החזר של 75% מעלות השהות ללילה, במסגרת צ'ק כיסוי הריון ולידה, עד תקרה מצטברת של 8,000 ש"ח.

היכן

 • מלוניות בבתי חולים.
 • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רישיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית).
 

תהליך מימוש הזכאות

לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי: 
 • מכתב שחרור מבית היולדות. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה במקום או קבלה וחשבונית מס מקוריות מלוות במכתב ממוסד ההבראה, המציין את תאריכי השהייה במקום.

הנחיות ומידע

הזכאות ניתנת ליולדת בלבד. לא יינתן החזר עבור בן זוג ששהה במוסד ההבראה. אם בן הזוג שהה גם כן במוסד ההבראה, יש לציין על הקבלה כמה שולם עבור התוספת לבן הזוג או להביא בנוסף לקבלה והחשבונית גם אישור ממוסד ההבראה לסכום ששולם עבור היולדת בלבד.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו