04 דצמבר 2021 ל' כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  20.12.2020 

הבראה לאחר לידה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  20.12.2020 

  זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי