13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  01.04.2019 

הבראה לאחר לידה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2019 

  זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי