27 אוקטובר 2020 ט' חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  16.08.2020 

הבראה לאחר לידה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  16.08.2020 

  זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי כסף

כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >