26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.07.2010 

נפח טסית דם ממוצע (בדם)

(Mean Platelet Volume (MPV (קוד בדיקה: 50221)

עדכון אחרון:  26.07.2010 

נושאים:

המטולוגיה (דם)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית. 

הסבר לתוצאות

לשם מדידה נכונה של MPV יש לבצע את בדיקת המעבדה בסמוך מאוד למועד נטילת הדם. המתנה ממושכת של דגימת הדם במבחנה גורמת לעליית MPV. 
ערך גבוה (שאינו תקין) מצביע על ייצור טסיות צעירות במוח העצם עקב הרס טסיות.