27 אוקטובר 2020 ט' חשון תשפ"א

דימום מהאף בילדים

אם האף של הילד מדמם

ילד מדמם מהאף
הושיבו את הילד תוך שגופו נוטה לפנים ולחצו על הנחיריים למשך כ-15 דקות. הורים לילדים קטנים - יש ללחוץ על האף עבור הילד, משום שהילד יתקשה לעשות זאת בעצמו לאורך זמן.
  • אין להטות את הראש לאחור או לשכב על הגב משום שהדבר עלול לגרום לבליעת דם, לחסימה של דרכי הנשימה העליונות או להקאה.
  • אין לדחוף פתילות צמר גפן לאף כדי לעצור את הדימום.
 
  • במקרים הבאים יש לפנות לחדר המיון:
  • הדימום אינו פוסק לאחר 15 דקות של לחיצה על האף.
  • הדימום מתחדש לאחר שפסק.