שחזור פנקס חיסונים

עדכון אחרון 30.12.20

שחזור פנקס חיסונים

חיסונים שונים שניתנו לאורך השנים נרשמים בפנקס חיסונים. הפנקס מונפק במועד הלידה ובו מתועדים החיסונים הניתנים לאורך השנים. כיום מתועד מתן החיסונים באופן ממוחשב.


בהמשך החיים, הפנקס חיוני גם במועד הגיוס לצה"ל ובמקרה של חיסונים נוספים, למשל עקב חשיפה למחלה או נסיעה לאזורים מסויימים בעולם.


עבור חלק מהחברים ייתכן כי חלק מהחיסונים לא נרשמו באופן ממוחשב ולכן אין ודאות כי ניתן יהיה לשחזרם באופן מדוייק במקרה שפנקס החיסונים אבד.

כיצד משחזרים את המידע?

אם פנקס החיסונים אבד ויש צורך לנסות ולשחזר את המידע, ניתן לפנות לגוף האחרון שחיסן את החבר, בו יהיה שמור המידע אודות חיסונים שניתנו אצלו.


מומלץ לפנות לגופים הבאים, בהתאם למקומות בהם קיבל החבר חיסונים במהלך חייו:

מכבי

פנו למרכז הרפואי הקרוב לביתכם לשחזור מידע על חיסונים שניתנו במסגרת מכבי, כולל חיסונים שניתנו בתחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) של מכבי. ניתן גם לפנות לתחנת טיפת החלב עצמה.


לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן נפרד)


לאיתור תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) >>

משרד הבריאות

פנו ללשכת הבריאות המחוזית לשחזור מידע על חיסונים שניתנו במסגרות הבאות:

 

  • בית ספר
  • מרפאות מטיילים של משרד הבריאות
  • תחנות טיפת חלב (תחנות לבריאות המשפחה) של משרד הבריאות.


רשימת לשכות משרד הבריאות >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

צה"ל

החיסונים שניתנו במהלך השירות הצבאי מתועדים במערכות הצבא. ניתן להזמין פירוט שלהם במערכת הזמנת האישורים הצבאיים. לצורך ההזמנה יש להצטייד בפרטי המבקש:

 

  • מספר אישי
  • תאריך לידה
  • מספר רישיון או תעודה צבאית.

להזמנת אישורים צבאיים >> (ייפתח בדפדפן נפרד)