התייעצות עם מומחים - לגיל 65 ומעלה

במקרים בהם נדרשת חוות דעת שנייה, אפשר להתייעץ עם רופאים מומחים במגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. חברי מכבי מעל גיל 65 זכאים לתוספת ייעוץ.

 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

סוגי תוכניות הביטוח | גיל

מי זכאי?

חברי מכבי שלי מעל גיל 65.

מה הזכאות?

אחת משתי ההטבות הבאות בכל שנה קלנדרית

 

   • תוספת שתי פגישות ייעוץ עם רופאים/ות ברשימת היועצים של מדריך שירותי הבריאות הנוספים.
   • חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף - פגישת יעוץ אחת לשם קבלת חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף ברפואת משפחה, גריאטריה או פסיכיאטריה.

 

*חוות דעת לאפוטרופסות גוף הינה הערכת יכולתו של אדם לדאוג לעצמו ולבריאותו בשל מצבים רפואיים שונים ו/או בשל גילו המתקדם. חוות הדעת תוגש לבסוף לבית משפט לקבלת החלטה בנושא ולמינוי אפוטרופוס (אחראי על אותו אדם) במידת הצורך.

לזכאויות נוספות בנושא זה

כמה זה עולה?

  • פגישת ייעוץ ואופן התשלום מופיעים מדריך לשירותים.
  • חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף - החזר של 80% לייעוץ ועד לתקרה של 1,240 ₪, הנמוך מביניהם.
  • אם החבר ניצל ארבעה מתוך חמשת היועצים להם זכאי בשנה קלנדרית, והוא מעוניין לקבל ייעוץ בנושא אפוטרופסות גוף, יינתן החזר של 80% לייעוץ.

איפה ניתן השירות?

אצל רופאים/ות שברשימת היועצים של מדריך שירותי הבריאות הנוספים.

מה עליך לעשות?

  • לוודא שסוג הייעוץ הרצוי אינו מופיע ברשימת היועצים שאינם נכללים בזכאות.
  • להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי ותעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
  • לקבל מהיועץ/ת מכתב סיכום ייעוץ.
  • לשלם במרפאת הרופא/ה או בבית החולים בו התבצע הייעוץ.
  • אם שילמת מחיר מלא (ולא השתתפות עצמית), אפשר לקבל החזר לאחר הסדרת התשלום. לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • מכתב סיכום רפואי של הביקור, שנכתב ע"י הרופא/ה המייעץ/ת וכולל את סיבת הפנייה לייעוץ, אבחנה רפואית והמלצות הרופא/ה.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות, עם חתימה או חותמת של הרופא/ה או המכון.

 

   • לבעלי ביטוח פרטי: אפשר לקבל החזר ממכבי בנוסף להחזר מהביטוח הפרטי, עבור ייעוץ שהתבצע במסלול החזר. אחרי שקיבלת החזר מהביטוח הפרטי צריך להעביר למשרד המרכז הרפואי מכתב סיכום רפואי, קבלה וחשבונית מס מקוריות חתומות על ידי חברת הביטוח, בציון סכום ההחזר. לאחר קבלת המסמכים יינתן החזר ממכבי של 80% מעלות הייעוץ עד תקרה של 634 ₪, בתנאי ששני ההחזרים יחד לא עולים על עלות הביקור בפועל.

מה עוד כדאי לדעת?

  • בשל משבר הקורונה, אפשר לקבל ייעוץ וירטואלי (בממשק דו כיווני, כמו זום) מרופאים בהסכם לייעוצים בתשלום השתתפות עצמית של 102 ₪.
  • התייעצות היא בגין בעיה רפואית של החבר עצמו בלבד.
  • הזכאות לייעוץ הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ במדריך השירותים.
  • אפשר לממש את הזכאות רק במרפאה שכתובתה מצוינת ברשימת היועצים המפורטת, תחת פרטי הרופא.
  • התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי שלי" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
  • המלצת הרופא/ה היועץ/ת לטיפול או שירות כלשהו, איננה מחייבת את מכבי. הבקשה תיבחן, והיא תאושר רק במידה שעומדת בכללי סל הבריאות או שירותי הבריאות הנוספים של מכבי.
  • סיכום הייעוץ יכנס לתיק הרפואי הממוחשב, אך לא יהיה חשוף לרופאים במכבי, אלא אם החבר יבחר להציגו בפני הרופא/ה.

 

אם יש לך זכאות לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 

 

  • נפגע תאונות דרכים מוכר על ידי ביטוח לאומי
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה
  • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
  • טיפולי רפואה משלימה.
  • טיפולים כירורגיים בשיניים ובחניכיים
  • ניתוחים פלסטיים וטיפולים קוסמטיים

 

אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, כדי לקבל אישור למימוש הזכאות. אפשר להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי.