הסעה באמבולנס מבית חולים לאשפוז במוסד המשכי

העברה באמבולנס מבית חולים למוסד אחר, לאשפוז המשכי

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

  • חבר המועבר מבית חולים כללי למוסד המשכי (סיעודי מורכב / שיקומי / תת-חריף / מונשם).
  • חבר המפונה ממוסד לאשפוז המשכי (סיעודי מורכב/שיקומי/תת חריף/מונשם) לטיפול דחוף בחדר מיון בבי"ח כללי, עקב הידרדרות רפואית במצבו (בין אם אושפז ובין אם לא).
  • חבר המועבר ממוסד לאשפוז המשכי (סיעודי מורכב/שיקומי/תת חריף/מונשם) למרפאות חוץ בבית חולים כללי או  למרפאות ולמכוני מכבי, לטיפולים ולבדיקות שאושרו על ידי מכבי.

מה הזכאות?

מימון מלא, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם, של הפינוי באמבולנס.

כמה זה עולה?

יינתן מימון מלא של הפינוי באמבולנס, הלוך וחזור, לבית החולים, עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, הנמוך מביניהם.

איפה ניתן השירות?

בבית חולים הסמוך למקום מגוריך או למקום האירוע.

מה עליך לעשות?

  • אם יש לך זכאות למימון ממכבי, עדיין לא שילמת על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי – עליך לפנות למרכז הרפואי של מכבי להפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים שבהסכם.
  • אם יש לך זכאות למימון ממכבי, עדיין לא שילמת על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי – עליך לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
  • אם יש לך זכאות למימון ממכבי ושילמת את שובר הפינוי באופן עצמאי – עליך לפנות למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.
  • לקבלת התחייבות מהמרכז הרפואי עליך להביא את השובר לתשלום של חברת האמבולנסים ומכתב שחרור מהמיון.
  • אם שילמת את שובר הפינוי באמצעות האינטרנט – עליך להביא למשרדי המרכז הרפואי קבלה מודפסת מהאינטרנט בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א ומכתב שחרור מהמיון. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל המרכז הרפואי לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.

לקבלת החזר יש להגיש בקשה להחזר באתר מכבי Online או באפליקציה ולצרף את המסמכים הנדרשים.

במקרה הצורך, ניתן להגיש את המסמכים גם בעמדת אל תור במרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי.

 

המסמכים הנדרשים:

  • קבלה מקורית של תשלום לחברת האמבולנסים.
  • מכתב שחרור ממיון

מה עוד כדאי לדעת?

המימון ממכבי לא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים במכבי.

תקנון מכבי שלי >

תקנון מכבי זהב >

תקנון מכבי כסף >