הנפקת מסמכים ותעודות

על מנת להוציא אישורים רפואיים מסוגים שונים, נדרשת הפקה של מידע מהרשומות הרפואיות של חברי מכבי.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

מי זכאי?

חברי מכבי.

מה הזכאות?

הפקת מסמכים ותעודות.

כמה זה עולה?

תיעוד מהתיק הרפואי

  • תיעוד מ-5 השנים האחרונות: 10 ₪, ללא קשר למספר התיקים או העמודים.
  • תיעוד משנת 2011 ואילך: 111 ₪ ללא קשר למספר הנושאים המבוקשים או העמודים.
   תיעוד לפני שנת 2011: 111 ₪ לכל נושא (נושא =רופא/ מטפל פרא רפואי/ סוג בדיקות וכד'), עד לתקרה של 555 ₪. בנוסף, יש לשלם 1 ₪ על כל 2 עמודים מעבר ל-10 עמודים לכל נושא.
  • בעת מעבר לקופה אחרת: אפשר לקבל תקציר תיק רפואי ללא עלות.

   תקציר כולל מידע אודות אשפוזים, ניתוחים, חיסונים ותרופות קבועות, תרופות פעילות, בעיות ואבחנות פעילות, מעקב בבתי חולים מ-3 השנים האחרונות, 5 הביקורים האחרונים אצל רופא משפחה, ביקור אחרון אצל כל רופא מקצועי כולל רופא נשים - מהשנה האחרונה בלבד, תשובות מעבדה ופתולוגיה (אחרונות מכל סוג), תוצאות בדיקות מיוחדות CT, MRI, US (אחרונות מכל סוג שבוצעו ב-5 שנים האחרונות.

* הסכומים המצוינים לעיל מתייחסים לבקשתך את תיקך הרפואי בהתאם לתקנות זכויות החולה. בקשות על ידי צד שלישי כרוכות בתעריפים שונים.

הוצאת רישיון נהיגה, טיס, שיט, צלילה או כלי ירייה

למידע על אישור רפואי להוצאה, חידוש או החלפה של רישיון

תדפיסים ואישורי החזרים

  • מידע שדורש הכנה ולא נועד לצרכים רפואיים, כגון תדפיסי גביה רטרואקטיביים, אישורי החזר רטרואקטיביים או רשימות התחייבויות רטרואקטיביות: 110 ₪.
  • אגרת מידע מתוקף חוק חופש המידע: אגרת בקשה (אגרת חובה לתחילת טיפול) - 20 ₪. אגרת טיפול (שעות עבודה בפועל לטיפול בבקשה) - 53 ₪ לשעה.

כמה זה עולה?

תיעוד מהתיק הרפואי

  • תיעוד מ-5 השנים האחרונות: 10 ₪, ללא קשר למספר התיקים או העמודים.
  • תיעוד משנת 2011 ואילך: 111 ₪ ללא קשר למספר הנושאים המבוקשים או העמודים.
   תיעוד לפני שנת 2011: 111 ₪ לכל נושא (נושא =רופא/ מטפל פרא רפואי/ סוג בדיקות וכד'), עד לתקרה של 555 ₪. בנוסף, יש לשלם 1 ₪ על כל 2 עמודים מעבר ל-10 עמודים לכל נושא.
  • בעת מעבר לקופה אחרת: אפשר לקבל תקציר תיק רפואי ללא עלות.

   תקציר כולל מידע אודות אשפוזים, ניתוחים, חיסונים ותרופות קבועות, תרופות פעילות, בעיות ואבחנות פעילות, מעקב בבתי חולים מ-3 השנים האחרונות, 5 הביקורים האחרונים אצל רופא משפחה, ביקור אחרון אצל כל רופא מקצועי כולל רופא נשים - מהשנה האחרונה בלבד, תשובות מעבדה ופתולוגיה (אחרונות מכל סוג), תוצאות בדיקות מיוחדות CT, MRI, US (אחרונות מכל סוג שבוצעו ב-5 שנים האחרונות.

* הסכומים המצוינים לעיל מתייחסים לבקשתך את תיקך הרפואי בהתאם לתקנות זכויות החולה. בקשות על ידי צד שלישי כרוכות בתעריפים שונים.

הוצאת רישיון נהיגה, טיס, שיט, צלילה או כלי ירייה

איפה ניתן השירות?

  • במרכזים הרפואיים
  • בקשת אישורים online - ניתן להשתמש בשירות תקשורת עם הרופא במכבי Online לבקשת אישורים.

מה עליך לעשות?

לבקש הנפקת המסמך הרצוי במרכז הרפואי או באתר מכבי Online.

;