הנפקת מסמכים ותעודות

על מנת להוציא אישורים רפואיים מסוגים שונים, נדרשת הפקה של מידע מהרשומות הרפואיות של חברי מכבי.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

מי זכאי?

חברי מכבי.

מה הזכאות?

הפקת מסמכים ותעודות.

כמה זה עולה?

תיעוד מהתיק הרפואי

  • תיעוד מ-5 השנים האחרונות: 10 ש"ח, ללא קשר למספר התיקים או העמודים.
  • תיעוד משנת 2011 ואילך: 111 ש"ח ללא קשר למספר הנושאים המבוקשים או העמודים.
   תיעוד לפני שנת 2011: 111 ש"ח לכל נושא (נושא =רופא/ מטפל פרא רפואי/ סוג בדיקות וכד'), עד לתקרה של 555 ש"ח. בנוסף, יש לשלם 1 ש"ח על כל 2 עמודים מעבר ל-10 עמודים לכל נושא.

* הסכומים המצוינים לעיל מתייחסים לבקשתך את תיקך הרפואי בהתאם לתקנות זכויות החולה. בקשות על ידי צד שלישי כרוכות בתעריפים שונים.

הוצאת רישיון נהיגה, טיס, שיט, צלילה או כלי ירייה

למידע על אישור רפואי להוצאה, חידוש או החלפה של רישיון

תדפיסים ואישורי החזרים

  • לבקשת החבר - מידע שאינו דורש הכנה ולא נועד לצרכים רפואיים, כגון תדפיסי גבייה ואישורי החזר רטרואקטיביים - ללא תשלום.
  • לבקשת צד שלישי - 175 ש"ח לנושא (רפואי, פרה-רפואי וכו').

איפה ניתן השירות?

  • במרכזים הרפואיים
  • בקשת אישורים online - ניתן להשתמש בשירות תקשורת עם הרופא במכבי Online לבקשת אישורים.

מה עליך לעשות?

לבקש הנפקת המסמך הרצוי במרכז הרפואי או באתר מכבי Online.